от група „Други интереси“ на ЕИСК

На 6 март група „Други интереси“ проведе извънредно заседание в София, в контекста на българското председателство на Съвета на ЕС. Това беше последната проява на групата под председателството на Лука Жайе.

Около 120 участници, сред които български организации на гражданското общество, представители на националните органи и членове на III група, обсъдиха темата Подкрепа за уязвимите региони и граждани: насърчаване на устойчивия растеж и сближаването.

Дефицитите в планинските и отдалечените райони (безработица и липса на социални услуги, транспорт, комуникации и инфраструктура) водят пряко до обезлюдяване и имат несъразмерно въздействие върху гражданите, които са най-уязвими и в неравностойно положение.

След изпълнение на танцова формация „Танцувам не по-различно от теб“ заседанието протече в три части, модерирани от българските членове на III група:

  • Инвестиции и стимули за уязвимите планински региони (модерирана от Диляна Славова)
  • Създаване на възможности и защита на правата на уязвимите хора (модерирана от Диана Инджова)
  • Насърчаване на икономическото развитие и борба с обезлюдяването в извънградските региони (модерирана от Богомил Николов).

Основни изказвания направиха българският министър на труда и социалната политика Бисер Петков, председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика в 44-тото Народно събрание на Република България Хасан Адемов, председателят на група „Други интереси“ Лука Жайе и председателят на Икономическия и социален съвет на Република България и член на група „Други интереси“ на ЕИСК Лалко Дулевски.

Обсъжданията бяха съсредоточени върху воденото от общностите местно развитие, специфичната роля на младите хора и значение на социалното приобщаване. (ih)