На 5 май 2018 г., събота, ЕИСК, заедно с другите институции на ЕС, ще отвори вратите си за обществеността по случай Деня на Европа. Комитетът ще използва възможността да представи работата си на посетителите чрез информационни щандове, които ще предлагат разнообразна гама от дейности (викторини, анкети, проучвания и т.н.). Тазгодишната междуинституционална тема е свързана с Европейската година на културното наследство и щандът на председателя на ЕИСК ще обърне специално внимание на този въпрос под наслова „Споделено културно пространство и демокрация“. Двадесет и един членове на ЕИСК ще присъстват на събитието, за да разкажат за своята работа и да споделят опит. За повече информация: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/europe-day. (dv)