Как най-добре да се гарантира защитата на потребителите онлайн – това беше акцентът на 20-ото издание на Европейския ден на потребителите, съвместна инициатива на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Икономическия и социален съвет на Република България, която се проведе на 20 март в София. На конференцията експерти и политици имаха възможност да обсъдят новите предизвикателства, пред които цифровизацията изправя защитата на потребителите, както от европейска, така и от национална гледна точка. Изказалите се на проявата изразиха мнението, че правилата за защитата на правата на потребителите трябва да се прилагат и изпълняват по-добре. Една от областите, по които трябва да се работи, е предоставянето на информация на потребителите относно продуктите и услугите. Според оценките около 1 % от населението в световен мащаб чете условията на продуктите, а 72 % не знаят какъв вид информация за тях събират работещите онлайн предприятия. Изразени бяха и опасения относно рисковете за децата в цифровата епоха. Експертите предупредиха, че поради нарастващото неравенство в доходите много деца може да нямат възможност да придобият уменията, необходими за достъп до трансформирания пазар на труда. Изказалите се повдигнаха въпроса за свободното движение на данни, което е от особено значение за следващото поколение цифрови услуги. Според оценките публичният сектор би спечелил 1,4 милиарда евро допълнителни приходи, ако ограниченията за локализиране на данни се премахнат. Днес повече от 44 % от световното население има достъп до интернет в сравнение с 1 % преди двадесет години. Миналата година 87 % от европейските граждани са имали достъп до интернет. (ia)