ЕИСК отчита съобщението на Комисията „Борба срещу незаконното съдържание онлайн“ като първа стъпка в правилната посока, но призовава Комисията да въведе програми и ефективни мерки за осигуряване на стабилна и последователна правна рамка за ефикасно премахване на незаконното съдържание. 

„Разпространението на незаконно съдържание трябва да бъде спирано в зародиш“, заяви Бернардо Ернандес Батайер, докладчик по становището относно незаконното съдържание/онлайн платформите, прието на 14 март 2018 г.

Затова ЕИСК предлага да се обърне специално внимание на разработването, обработката и разпространението на чисто информативно съдържание, което на пръв поглед изглежда законно, но всъщност прикрива незаконно съдържание.

Усилията следва да обхванат всичко, което е свързано с големите информационни масиви и ползите, които онлайн платформите извличат от използването на тези данни.

„Публикуването на незаконно съдържание, насаждащите омраза послания и подбуждането към тероризъм не са дребно прегрешение. За да може да се предотвратяват, спират и премахват такива материали, мерките трябва да бъдат засилени. Това е важно за защитата на нашите деца“, посочи г-н Батайер.

ЕИСК счита, че самите онлайн платформи трябва да осигурят на ползвателите си инструменти, с които да идентифицират фалшивите новини и така да сигнализират на останалите ползватели, че достоверността на съдържанието е компрометирана.

Като се има предвид влиянието, което цифровите платформи вече оказват върху ежедневието ни, и рисковете, които пораждат, е жизненоважно да се въведе ясно и хармонизирано законодателство в цяла Европа. (sma)