Председателят на ЕИСК Лука Жайе и Исабел Каньо, заместник-председател по въпросите на комуникацията, отдадоха почит към Павел Адамович, кмет на Гданск, който почина след брутално нападение на 13 януари 2019 г. по време на публична проява с благотворителна цел. Възпоменателната церемония се проведе на еспланадата „Солидарност“ на Европейския парламент в Брюксел на 15 януари.

Като кмет на Гданск в течение на 20 години, европеец и защитник на демократичните ценности и диалога, той преобразува град Гданск в динамично и открито място. Павел Адамович допринесе за изграждането на демокрацията в Полша и в Европа. (ehp)