Безопасната и чиста мобилност е от ключово значение за бъдещето на Европа На конференцията на високо равнище във Виена на 15 и16 ноември 2018 г. членовете на ЕИСК направиха преглед на актуалното състояние на мобилността в ЕС и още веднъж подчерта основното значение на силния ангажимент по този въпрос за бъдещото развитие на европейската транспортна политика.

Продължаването на сътрудничеството между всички заинтересовани страни на местно, национално и европейско равнище е от съществено значение, преди всичко в навечерието на изборите за Европейски парламент — посочи председателят на секция TEN Жан Кулон: „Ако всички ние, гражданското общество и представителите на институциите, работим заедно, ще изградим една по-добра Европа. Нуждаем се от твърд ангажимент от страна на всички участници за постигането на екологично чиста мобилност.“

Събитието беше организирано от секция TEN в сътрудничество с Австрийските федерални железници (ÖBB) и на него беше осъществен полезен обмен на мнения между организациите на гражданското общество, експерти и вземащите решения на европейско и национално равнище. По време на дебата бяха посочени настоящи и бъдещи предизвикателства и акцентът беше поставен по-специално върху интермодалността и коридорите, екологичната мобилност и предизвикателствата пред градските агломерации. (mp)