от група „Работници“ на ЕИСК

Международният ден на мигрантите на 18 декември предоставя възможност за представяне на нови идеи въз основа на възприемането на миграцията като нормален фактор във всяко човешко общество.

Според неотдавнашен доклад на МОТ в света има 164 милиона работници мигранти, като 87 % от тях принадлежат към най-продуктивната възрастова група. Това предполага, че някои държави на произход губят най-продуктивната част от работната си сила.

Група „Работници“ споделя възгледа на МОТ, че международната трудова миграция представлява политически приоритет: необходими са действия в световен мащаб с оглед на интересите на държавите на произход, държавите на дестинация и по-специално на самите работници мигранти. Поради това тя приветства неотдавнашното подписване на Глобалния пакт на ООН за безопасна, организирана и законна миграция.

Група „Работници“ изразява своята загриженост във връзка с нарастващата враждебност спрямо мигрантите. Участниците от гражданското общество, които в много случаи са сред първите, които запълват пропуските на правителствата чрез подкрепа и улесняване на интеграцията на мигрантите, понастоящем са изправени пред все по-голяма намеса в растящ брой държави членки.

Група „Работници“ изразява загриженост във връзка с нарастващата предизборна популярност на крайно десните политически сили. Те представят позиции на омраза по отношение на мигрантите, като често използват демагогски, расистки и ксенофобски език.

Призоваваме ЕС и националните политици да разгледат действителните опасения на гражданите чрез изготвяне на политики за борба с неравенствата, които да създадат качествени работни места и да осигурят достойни възнаграждения и повече социална справедливост. По време на предстоящите национални и европейски избори трябва да сме готови да предотвратим разпространението на словото на омразата посредством диалог, основан на нашите основни ценности.

На пленарната сесия през декември ЕИСК прие свързано с тази тема становище относно „Цената на „отказа от имиграция“, в което се изтъква, че без миграция не би имало икономически и социален растеж, което би оказало отрицателно въздействие върху икономиките на държавите членки. (Хосе Антонио Морено Диас е автор на настоящата статия и съдокладчик по становището). (mg)