Председателите на ЕИСК и на Европейския парламент Лука Жайе и Антонио Таяни подписаха съвместна декларация, в която двете институции се ангажират да проведат редица съвместни дейности за повишаване на осведомеността и насърчаване на участието в европейските избори през 2019 г.

По време на церемонията по подписването Лука Жайе заяви: „Много съм доволен да работим заедно с председателя Таяни за утвърждаването на моралния фундамент на нашия модел на демокрация. ТозиПътЩеГласувам, да, на за нас в ЕИСК е също ТозиПътЩеДействам".

Обща комуникация: ще бъдат проведени три основни кампании за повишаване на осведомеността; членовете на ЕИСК ще играят активна роля в предизборната кампания, с особен акцент върху социалните медии.

Прояви и конференции: всички основни дейности, организирани от ЕИСК, ще включват повишаване на осведомеността относно изборите, по-специално в началото на 2019 г. в Брюксел ще се състои Конвенцията на гражданите на ЕИСК.

Младежи: проявата „Твоята Европа, твоето мнение“ (YEYS) за 2019 г., която бележи 10-ата си годишнина, ще се съсредоточи върху участието на младите хора в европейските избори, а председателят Жайе и председателят Таяни ще я открият през март.

Работа с пресата: ЕИСК и Парламентът ще си сътрудничат по национални и местни канали за разпространение и ще се стремят към отразяване и насърчаване на подбрани местни действия в държавите членки. (dgf)