Макар че „индустрия 4.0“ все още е сравнително нова концепция, много експерти вече обявяват петата индустриална революция, която ще доведе до нов модел на сътрудничество и взаимодействие между човека и машините. Това е едно от основните заключения на конференцията на тема „Индустрия 5.0“, организирана от Консултативната комисия по индустриални промени на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) на 22 ноември.

Според Франсиско Хайме Кесадо, специалист по иновации и конкуренция, ключовата дума ще бъде „сътрудничество в конкуренция“ – съчетание от конкуренция и сътрудничество между хората и роботите, което ще бъде отличителният белег на тази нова епоха. В същия дух Мартин Чупа, главен отговорник за информацията в Mindmaze, заяви, че човешкият род ще трябва да си намери нова роля: „Това ще е предизвикателство, но не непременно негативно: роботи за роботизираните работни места, хора за човешките работни места“.

Други изказали се споменаха социалните и етичните рискове от тази нова индустриална революция, но общото мнение беше, че „индустрия 5.0“ е добра възможност, стига да се вземат под внимание произтичащите от нея етични проблеми. Иън Кронин, ръководител на проект в Световния икономически форум, изтъкна ролята на правителствата в оценката на социалното въздействие и заяви, че „Европа играе важна роля за това да се придаде човешки аспект на „индустрия 5.0“.

Председателят на CCMI Луцие Студнична закри конференцията, призовавайки за нов социален договор за справяне с риска от нарастване на неравенствата: „Ще има победители и победени, но за да намалим негативното въздействие, трябва да гарантираме, че няма да оставим никого зад борда“. (dgf)