Уважаеми читатели,

Европа, която осигурява закрила, е избраното от Австрия мото за ротационното ѝ председателство на ЕС, което ще продължи до 31 декември. Това е мото, което може да се тълкува по много начини: Европа, която осигурява закрила на своите граждани от бедност чрез силен социален стълб, от болести чрез най-добрите практики в здравеопазването, от несправедливост и преследване чрез безпристрастна и справедлива правна система и т.н. Може да се тълкува и като Европа, която осигурява подслон на бягащите от преследване и несправедливост, от бедност и войни.

При все това, и по повод на дискусиите по време и около юнското заседание на Европейския съвет, на което европейските лидери обсъждаха миграцията и значението на подсигуряването на външните ни граници, считам, че мотото означава основно: Европа, която осигурява закрила на гражданите си от притока на търсещи убежище лица и мигранти.

Защитата на външните ни граници е от ключово значение и жалко е, че не получава достатъчно внимание нито първоначално, когато Шенгенското споразумение влиза в сила, нито впоследствие, когато този въпрос се подценява. Ясно е, че Европа не може да подслони всички хора, които търсят по-добър живот.

Но това, което отличава Европа от всички останали, са нейните ценности: зачитане на човешкото достойнство, правата на човека, свободата, демокрацията, равенството и братството. Да, братството – дума и ценност, която твърде често бива забравяна – се корени дълбоко в християнското наследство на Европа, което някои европейски партии изглежда дори преоткриват, когато гледат как стотици бежанци се давят в Средиземно море.

Нека бъде ясно: заставам твърдо против неконтролираната имиграция. Сега обаче се нуждаем от солидарност сред държавите членки към наистина търсещите убежище хора, които имат право на това съгласно Женевската конвенция за статута на бежанците – истинско европейско решение за контролирана имиграция и създаване на европейски центрове за приемане, които въз основа на нашите европейски човешки ценности са достойни за своето име.

Човечността, братството и солидарността са дълбоко вкоренени в европейското общество. Това е същината на Европа. Нека не позволяваме на агитатори и подстрекатели да ни разделят. Нека работим заедно за европейски правила в областта на убежището, имиграцията и интеграцията, които всеки търсещ нашето гостоприемство трябва да спазва.