EESC Info

Pages

Displaying 51 - 60 of 81
Ноември 2018
 • Комисар Стилианидис: rescEU е първи етап от подобряването на Механизма за гражданска защита
 • ЕИСК настоява гражданското общество да играе по-голяма роля във външната дейност на ЕС
 • 40 % от бюджета на ЕС да бъде за изменението на климата
 • От съществено значение е силна, финансово обезспечена ОСП
Октомври 2018
 • Проекти от 27 държави се конкурират за наградата на ЕИСК за гражданското общество за 2018 г.;
 • ЕИСК ще настоява за амбициозен бюджет на ЕС в размер на най-малко 1,3 % от БНД на ЕС;
 • Преодоляването на неравенството между половете в областта на цифровите технологии би повишило европейския БВП с 16 млрд. евро;
 • Правилата за защита на потребителите би трябвало едновременно да защитават потребителите и да помагат на търговците да се справят със сътресението, причинено от бурното развитие на електронната търговия в Европа;
 • Всички нелоялни търговски практики във веригата за доставки на храни трябва да бъдат забранени, а всички оператори – защитени.
Август 2018
 • Награда за гражданското общество за 2018 г.: през цялото лято ще се приемат кандидатури
 • Енергиен преход: потенциални ползи за икономиката на европейските региони
 • Европа трябва да положи повече усилия за закрила на жените с увреждания
 • ЕИСК призовава за прекратяване на приватизацията на водата
Юли 2018
 • ЕИСК навършва 60 години и поема ангажимент за решителни и далновидни действия за по-добра Европа
 • „Директните плащания трябва да се прилагат само за активните земеделски стопани“, посочва ЕИСК, като призовава за специална подкрепа за младите земеделски стопани
 • Европейският съюз не може да забрави своите ценности при разработването на изкуствен интелект, заявяват създателите на политиките на ЕС
 • 27 рециклирани бутилки за изработването на една тениска
 • Награда на ЕИСК за гражданското общество за 2018 г.: „Идентичности, европейски ценности и културно наследство в Европа“
Май 2018

В този брой:

 • rEUnaissance: Новият председател на ЕИСК обещава да съживи гражданската ангажираност за устойчива Европа
 • Испанският член Исабел Каньо Агилар беше избрана за заместник-председател на ЕИСК, отговарящ за комуникацията
 • Българският член Милена Ангелова беше избрана за заместник-председател на ЕИСК, отговарящ за бюджета
 • Повече жени на ръководни позиции в ЕИСК
 • Ръководство на ЕИСК - нова организационна структура
Май 2018

In this issue:

 • Rethink plastic: behaviour change needs strong legislative framework and viable alternatives
 • ECI Day calls for genuine citizen participation
 • Quality apprenticeships in Europe: let apprentices have a say
 • Integration of  Western Balkans countries should remain a top EU priority
Април 2018

In this issue:

 • Your Europe, Your Say 2018: Inspiring ideas for finding unity in diverse European culture
 • In the students' own words
 • Your Europe, Your Say – Fact and figures
Април 2018

В този брой:

 • ЕИСК подкрепя проекта на бъдеща стратегия относно изкуствения интелект, представен от комисар Ансип
 • „Европейската гражданска инициатива трябва да се превърне в мощен инструмент на гражданското участие“
 • Това, което е забранено в реалния свят, трябва да бъде забранено и във виртуалния
 • ЕИСК призовава за запазване на динамиката в осъществяването на банковия съюз
Март 2018

В този брой:

 • Ролята на Турция в бежанската криза е от решаващо значение, но има място за подобрение
 • ЕС трябва да предприеме действия в сектора на медицинските технологии
 • ЕИСК е поканен да участва в проекта на Еманюел Макрон за консултации с европейските граждани
Февруари 2018

В този брой:

 • ЕИСК настоятелно призовава за бързо приемане на предложението на Комисията за защита на конкуренцията във въздушния транспорт
 • ЕИСК се допитва до гражданското общество за киберсигурността
 • Марката „Произведено в Европа“ трябва да бъде на равна нога с конкурентите на европейския пазар

Pages