EESC Info

Pages

Displaying 31 - 40 of 81
Септември 2020
 • Стратегията на ЕС за равенство между жените и мъжете не трябва да пропуска да разгледа вредните последици за жените от кризата с COVID-19
 • Изкуствен интелект: в законодателството на ЕС следва да се определят безопасни граници за високорисковите приложения
 • Глобално затопляне: ЕИСК призовава за нови данъчни мерки за намаляване на CO2
 • Кризата с коронавируса: ЕИСК заявява, че предприятията от ЕС би трябвало да преосмислят своя модел на стопанска дейност
Юли 2020
 • Гледната точка на обикновените хора — епизод 8: Когато светът на труда се срива
 • Статии от рубриката „Нарисувай ми...“
 • ЕИСК ще присъди Награда за гражданска солидарност на проекти за борба с коронавируса във всяка държава членка и в Обединеното кралство
 • Очакванията при поемането на председателството на Съвета на ЕС от Германия са високи
Юни 2020
 • Мишел Барние: „Не можем да приемем опитите на Обединеното кралство да си подбира предлагани от единния пазар предимства“
 • Предложения на ЕИСК за възстановяване и преструктуриране след COVID-19: към нов обществен модел
 • „Не мога да дишам“. Почит на ЕИСК към Джордж Флойд
 • Планът за инвестиции трябва да отговаря на амбициите за Зеления пакт
Май 2020

В този брой:

 • ЕИСК отбелязва за първи път Деня на Европа онлайн
 • Уебинари на ЕИСК, посветени на коронавируса: „ЕС и Африка – обща борба срещу пандемията от COVID-19“
 • Ученето през целия живот се нуждае от по-сериозно публично финансиране
 • ЕИСК призовава за адаптиране на Насоките за заетостта 2020 г. с оглед на пандемията от Covid-19
Април 2020
 • Ако в този момент Съюзът ни не е единен, губи смисъл. Декларация на ЕИСК във връзка с епидемията от COVID-19
 • Предложението на Комисията относно използването на фонд „Солидарност“ на ЕС в отговор на коронавируса не е достатъчно
 • Действия във връзка с коронавируса: ЕИСК призовава за по-мащабен европейски план за инвестиции
 • Въздухоплаване: ЕИСК подкрепя преустановяването на прилагането на правилата на ЕС за разпределяне на слотовете на летищата
Март 2020
 • Ден на ЕГИ 2020 г.: активисти призовават за „съдържателно“ публично участие в конференцията за бъдещето на Европа
 • Европейският парламент трябва да настоява за силен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.
 • Стратегията за хората с увреждания за следващото десетилетие: ЕС трябва да поеме водеща роля в насърчаването на прогресивни политики
 • Разкрийте какво има в храната ви, призовава европейската гражданска инициатива за оригинални храни
Февруари 2020
 • Брексит: ЕИСК засвидетелства уважението си към британските членове: „Ceci n'est qu'un au revoir, mes amis“
 • Да сложим край на клетките
 • Приоритетите на хърватското председателство на ЕС заслужават нашата подкрепа
 • Зеленото бъдеще: Европа трябва да зададе посоката и да бъде водещ пример за подражание
Януари 2020

В този брой:

 • Значението на името: борба срещу неравенството между половете чрез топонимията
 • Асоциация НАЯ: „Домашното насилие е обществен проблем, а не проблем на отделни хора“
 • #mimmitkoodaa: проникване в бастиона на половата сегрегация: сектора на информатиката
 • The Brussels Binder: за промяна на облика на публичните дебати в Брюксел
Януари 2020

В този брой:

Андрю Каруана Галиция: „Трябва да работим заедно, за да гарантираме отстояването на европейските ценности“

ЕИСК е загрижен за резултатите от 25-ата конференция на страните по РКООНИК

Лука Жайе: „Бъдещето на Африка е бъдещето на Европа“

ЕИСК се обявява за валидни за целия ЕС минимални стандарти за осигуряване срещу безработица

Декември 2019

В този брой:

 • „Брексит е само етап, а не крайна цел“
 • Културата може да бъде двигател за укрепване на ЕС
 • „Геостратегическа и историческа грешка“
 • Правата и гражданството на ЕС не трябва да са за продан

Pages