Изказване на Лука Жайе, председател на ЕИСК

Екипът на г-жа Урсула фон дер Лайен (#vonderleyen) получи зелена светлина: нека сега изградим устойчива Европа в интерес на всичките ѝ граждани!

27.11.2019 г.

Гласуването днес в Европейския парламент проправя път за нова ера в Европа. Убеден съм, че новият председател на Комисията г-жа Урсула фон дер Лейен и нейният екип от изпълнителни заместник-председатели, заместник-председатели и комисари ще дадат нов тласък за развитие на нашия континент след окуражаващите резултати от изборите за Европейски парламент през май. Гражданите ни дадоха пет години, за да изградим Европа на бъдещето, и тази възможност не трябва да се пропилява.

Програмата за Европа на новия председател на Европейската комисия, която включва Зеления курс като нова стратегия за растеж за една устойчива Европа, равенството между половете и основните права, се доближава много до приоритетите на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). ЕИСК като „Дом на европейското гражданско общество“ твърдо вярва, че е крайно време ЕС да приеме амбициозна програма в областта на устойчивостта и да я прилага. За тази цел ще е необходима промяна в нагласите ни.

На пленарната си сесия през месец октомври ЕИСК представи своя принос към работната програма на Европейската комисия за следващите пет години, като посочи, че ЕС трябва да се съсредоточи върху борбата с изменението на климата, цифровизацията, върховенството на закона и глобализацията и да приеме нова система на управление, която ангажира в много по-голяма степен организациите на гражданското общество.

ЕИСК посъветва Европейската комисия да организира работната си програма за и след 2020 г. около тези основни опорни точки. Комитетът призовава и за всеобхватна стратегия на ЕС за устойчивост до 2050 г. с цел да се изпълни Програмата на ООН до 2030 г. и нейните 17 цели за устойчиво развитие(ЦУР), за чието постигане до 2030 г. Европейският съюз е поел ангажимент.

Необходимо е да действаме едновременно на всички равнища и да създадем динамика от действия, за да се справим с неотложните екологични, икономически и социални предизвикателства. Прилагането на Европейския стълб на социалните права е от първостепенно значение за осъществяването на справедлив преход. Комитетът подчерта, че изключителни важни са и въвеждането на нова структура на управление на ЕС, и нови правила и инструменти за изготвяне и прилагане на политиките му. По-специално ролята на Европейския парламент би трябвало да бъде засилена с цел укрепване на демократичната отчетност.

Постигането на устойчивостта във всичките ѝ измерения изисква сериозни усилия и ангажимент от страна на всички участници. Поради това откритият демократичен дебат, основан на структурираното участие на гражданското общество, е изключително важен за гарантирането на справедлив и ефективен преход.

Отбелязваме и решението на г-жа фон дер Лайен да даде нов тласък на европейската демокрация чрез организирането на конференция за бъдещето на Европа. ЕИСК трябва да участва активно в организирането на конференцията в качеството си на институцията на ЕС, която е най-близо до гражданите и най-достоверно олицетворява демокрацията на участието. Накрая, за мен е удоволствие да видя, че културата е призната като мост между миналото и бъдещето и включена с ново название в ресора на комисар Мария Габриел.

Сега повече от всякога сме решени да подпомагаме Съюза, който се стреми да постигне повече.

Както каза новият председател — да се захващаме за работа ЗАЕДНО!