Европейският икономически и социален комитет избра пет финалисти от близо 180-те вдъхновяващи проекта, които получи тази година за Наградата за гражданското общество за 2019 г., посветена на еманципацията на жените и борбата за равенство между половете.

Избраните кандидати, по азбучен ред (на английски език), са:

  • Проект „Приказки“ на българското сдружение „НАЯ“, което чрез класическите приказки учи на равенство между половете децата от предучилищна възраст;
  • #mimmitkoodaa (код „Жена”), програма на финландското сдружение за софтуер и електронен бизнес (Ohjelmisto- ja e-business ry), което се бори със стереотипа, че по подразбиране всички създатели на софтуер са мъже;
  • Стачката на полските жени, инициатива, даваща възможност на жените активистки в малки и средни градове сами да се борят за промяната;
  • The Brussels Binder, белгийска инициатива, имаща за цел да повиши представянето на жените в политическите дебати
  • Женска топонимия, италиански проект, целящ увеличаването броя на местата, носещи имена на бележити жени, за да получат те общественото признание, което заслужават.

Церемонията по награждаването ще се проведе на 12 декември, по време на пленарната сесия в Брюксел, когато ще бъде обявено окончателното класиране. Спечелилият първа награда ще получи 14 000 евро, а останалите финалисти – по 9 000 евро.

ЕИСК е избрал тази тема за Наградата за гражданското общество за 2019 г. поради желанието да потвърди силния си ангажимент към постигане на равенство между половете, което в Европа все още не е реалност. Жените продължават да печелят по-малко от мъжете, страдат от дискриминация и често са жертви на насилие, основано на пола. С награждаването на проекти, които показват осезаеми постижения в популяризирането на равните възможности, ЕИСК се надява да подчертае напредъка към общество, в което правата на жените и мъжете са по-равни и да насърчи предприемането на по-нататъшни действия в тази сфера. (ll)