от група „Работодатели“ на ЕИСК

Устойчивостта е от първостепенно значение за предприятията и работодателите, които играят ролята на движеща сила за развитието. Силната и стабилна икономика е абсолютно необходим фактор за устойчивото развитие. Трябва да открием решения, които са благоприятни от икономическа, социална и екологична гледна точка. Въпреки че различните заинтересовани страни имат много общи виждания по отношение на устойчивостта, те често се различават по начините за нейното постигане.

Ето някои от заключенията от дебата „Как предприятията могат да насърчават устойчивостта“, проведен на 21 ноември 2019 г. в Барселона (Испания).

Предприятията не са проблем за устойчивостта, а са решение“, заяви Яцек Кравчик, председател на група „Работодатели“ във встъпителното си слово. Той посочи, че предприятията предлагат и прилагат решения за климата и околната среда.

По време на основната дискусия представители на всички групи на ЕИСК изложиха своите възгледи за устойчивостта. Дебатът показа, че въпреки различаващите се възгледи на работодателите, работниците и природозащитниците за устойчивостта, тези възгледи почиват на значителна обща основа. „Конкуренцията е от ключово значение за устойчивото развитие. Тя изисква благоприятен регулаторен контекст, но категорично не изисква по-силно регулиране“, заяви Теллерво Кюла-Харакка-Руонала, обобщавайки обсъждането.

Заседанието се проведе по време на седмицата на икономическите лидери от средиземноморския регион (MedaWeek) – годишна конференция, популяризираща икономическата интеграция на средиземноморския регион. Членовете на група „Работодатели взеха думата в рамките на новия форум за развитие на предприятията в Африка, на срещата на високо равнище, посветена на устойчивото развитие (ECOmeda) и Средиземноморския форум на жените предприемачи. По време на гала вечерята Яцек Кравчик получи награда за приноса си към развитието на частния сектор в Евро-средиземноморския регион. (lj)