„Брексит е само етап, а не крайна цел“

На 30 октомври, в рамките на октомврийската пленарна сесия на ЕИСК, беше проведен дебат с Мишел Барние, главен преговарящ на Европейския съюз за излизането на Обединеното кралство от ЕС. По време на дебата г-н Барние призова за тясно партньорство между ЕС и Обединеното кралство след Брексит, предвид факта, че мирът в Ирландия трябва да бъде приоритет и че „целостта на единния пазар не може да бъде предмет на преговори“.

Пред членовете на ЕИСК Мишел Барние изложи своята гледна точка за състоянието на преговорите във връзка с Брексит и подчерта, че Европейската комисия е решена да постигне споразумение за един регламентиран Брексит, тъй като „все още съществува риск от Брексит без сделка“. Той подчерта също, че „Брексит е само етап, а не крайна цел“ и че в момента най-важното предизвикателство се състои в изграждането на ново партньорство между ЕС и Обединеното кралство въз основа на два стълба: икономическия обмен и сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната.

Председателят на ЕИСК Люка Жайе откри дебата, като подчерта важната роля, която представителите на гражданското общество биха могли да изиграят в сценария за времето след Брексит. „От жизненоважно значение е връзките с британското гражданско общество, които бяха изградени през последните 44 години, да бъдат не само запазени, но и укрепени; все още предстои дълъг път и това ще бъде тежка задача, но ЕИСК винаги ще бъде на ваша страна“, заяви г-н Жайе.