По време на октомврийската пленарна сесия на ЕИСК беше проведен дебат на тема „rEUnaissance — културна визия за Европа“.

Откривайки дебата, председателят на ЕИСК Лука Жайе приветства факта, че Емануел Макрон е подкрепил идеята за ново Възраждане на Европа. „Не бива да забравяме, че преди да се превърне в политическа идея, нашият континент беше културно пространство, което не предполага хомогенност, а процъфтява благодарение на многообразието и движението.“

Директорът на Европейската културна фондация Андре Вилкенс заяви, че културата може да бъде използвана злонамерено за всяване на раздор между общностите, превръщайки се в заплаха за европейската интеграция. „Не бива да подценяваме потенциала на културата за осъществяване на промяна“, отбеляза Пиер Луиджи Сако, специален съветник на европейския комисар Тибор Наврачич. По думите му културата може да бъде двигател на промяната, тъй като е антидот на страха на хората от неизвестното.

Елке Кашл Мохни, директор на Гьоте институт в Брюксел, изтъкна ролята на културата във външните отношения и постави акцент върху справедливостта и междуличностните взаимодействия. „Целта на културните връзки е да укрепват доверието и разбирателството“, отбеляза тя. И накрая Еран Берг, артистичен директор на Фестивала на регионите, изтъкна, че културата и изкуството могат да накарат хората да излязат от зоната си на комфорт.

Г-н Жайе отбеляза в заключение, че културата трябва да е приоритет при изготвянето на политиките и предложи да се създаде нов орган в ЕИСК, който да отговаря за въпросите на културата. (sma)