Гледната точка на обикновените хора — подкаст на ЕИСК

Еписод 1 — Какво се случи с върховенството на закона?

Titel 1

„Гледната точка на обикновените хора“ е нова поредица от подкастове на Европейския икономически и социален комитет. В нея се разглеждат актуални горещи теми, които всички обсъждат, но това се прави от гледна точка на гражданското общество, с изказвания на хора по места и на членове на ЕИСК, които представляват техните интереси в Брюксел.

Налични езици:

Уводна статия

„Равноправно общество е общество, в което думата „социален пол“ не съществува и всеки би могъл да бъде себе си“, заяви американската журналистка феминистка Глория Щейнем.

За да постигнем такова общество, обаче, трябва да удвоим усилията си. Въпреки че е постигнат напредък, равенството между мъжете и жените все още е мечта. В ЕИСК от години работим за повишаване на осведомеността на обществото по тази тема и за включването ѝ в дневния ред. Не желаем повече да слушаме заявявания на добри намерения по отношение на равноправието, искаме да бъдат взети политически решения, за да може то да се осъществи.

Трябва да преодолеем сексистките стереотипи. Трябва да се противопоставим на стереотипите, разпространявани от някои медии, религиозни групи или групи от друго естество. Това, което изискваме е да се обърне активно внимание на неравенството между половете във всички области; в противен случай ще трябва да чакаме още сто години, за да постигнем равенство между жените и мъжете.

Отбележете си в календара

19 декември 2019 г., Брюксел
— 16-то заседание на консултативната група на ЕС по Споразумението за асоцииране ЕС – Централна Америка

22 и 23 януари 2020 г., Брюксел

Пленарна сесия на ЕИСК

Накратко

ЕИСК провежда първата си конференция, посветена на върховенството на закона

Конференцията на ЕИСК на тема „Основни права и върховенство на закона – тенденции в ЕС от перспективата на гражданското общество“, която се проведе в Брюксел на 5 ноември, показа неотложната нужда от участие на гражданското общество в насърчаването на култура на върховенство на закона в Европа.

Европейският икономически и социален комитет има ново лого

Със своите три пръстена новото лого символизира духа на компромис между трите групи на Комитета, който е в основата на работата на ЕИСК.

Весели празници!

Уважаеми читатели,

Благодарим Ви за интереса през 2019 г.: ценим изключително високо всяко Ваше харесване, споделяне и препращане на туит!

Пожелаваме Ви Весела Коледа и успешна Нова 2020 година!

Екипът на „ЕИСК инфо“

Новини от ЕИСК

Европейският парламент даде зелена светлина на новата Европейска комисия. Тя започва работа на 1 декември 2019 г.

Изказване на Лука Жайе, председател на ЕИСК

Екипът на г-жа Урсула фон дер Лайен (#vonderleyen) получи зелена светлина: нека сега изградим устойчива Европа в интерес на всичките ѝ граждани!

27.11.2019 г.

Гласуването днес в Европейския парламент проправя път за нова ера в Европа. Убеден съм, че новият председател на Комисията г-жа Урсула фон дер Лейен и нейният екип от изпълнителни заместник-председатели, заместник-председатели и комисари ще дадат нов тласък за развитие на нашия континент след окуражаващите резултати от изборите за Европейски парламент през май. Гражданите ни дадоха пет години, за да изградим Европа на бъдещето, и тази възможност не трябва да се пропилява.

„Брексит е само етап, а не крайна цел“

На 30 октомври, в рамките на октомврийската пленарна сесия на ЕИСК, беше проведен дебат с Мишел Барние, главен преговарящ на Европейския съюз за излизането на Обединеното кралство от ЕС. По време на дебата г-н Барние призова за тясно партньорство между ЕС и Обединеното кралство след излизането на Обединеното кралство от ЕС, като се има предвид, че мирът в Ирландия трябва да бъде приоритет и че „целостта на единния пазар не може да бъде предмет на преговори“.

И наградата на ЕИСК за гражданското общество се присъжда на...

Европейският икономически и социален комитет избра пет финалисти от близо 180-те вдъхновяващи проекта, които получи тази година за Наградата за гражданското общество за 2019 г., посветена на еманципацията на жените и борбата за равенство между половете.

Правата и гражданството на ЕС не трябва да са за продан

През последните години, последвали финансовата криза, някои държави — членки на ЕС, създадоха режими за гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции, за да привлекат инвестиции и да увеличат приходите си. Съгласно становище на ЕИСК, прието на пленарната сесия през октомври, тази практика създава сериозни рискове и би трябвало да бъде забранена във всички държави — членки на ЕС.

Устойчивото развитие трябва да бъде основен приоритет за бъдещето на Европа.

Устойчивото развитие трябва да стои в основата на бъдещето на Европа. В резолюцията, изготвена от Патрисия Сирес Микелеис, Рюди де Леу и Луц Рибе и приета на октомврийската пленарна сесия, ЕИСК препоръчва на Европейската комисия да основе бъдещата си работна програма за 2020 г. и след това на този стълб. Комитетът призовава за всеобхватна стратегия на ЕС за устойчивост до 2050 г. с цел да се изпълни Програмата на ООН до 2030 г. и нейните 17 цели за устойчиво развитие(ЦУР), за чието постигане до 2030 г. Европейският съюз е поел ангажимент.

„Геостратегическа и историческа грешка“

ЕИСК критикува решението на Съвета да не бъдат започвани преговори за присъединяване със Северна Македония и Албания

Културата може да бъде двигател за укрепване на ЕС

По време на октомврийската пленарна сесия на ЕИСК беше проведен дебат на тема „rEUnaissance — културна визия за Европа“.

Откривайки дебата, председателят на ЕИСК Лука Жайе приветства факта, че Емануел Макрон е подкрепил идеята за ново Възраждане на Европа. „Не бива да забравяме, че преди да се превърне в политическа идея, нашият континент беше културно пространство, което не предполага хомогенност, а процъфтява благодарение на многообразието и движението.“

ЕИСК призовава за инициативи за оползотворяване на огромните възможности за растеж на синята биоикономика

Потенциалът на синята биоикономика остава неизползван в ЕС. Ето защо ЕИСК препоръчва общоевропейски пилотни проекти с участието на местни заинтересовани страни и научната общност.

ЕИСК предлага да се въведе сертифициране на ЕС за надеждност на продуктите с ИИ

ЕИСК предлага ЕС да разработи сертификат за продукти с надежден изкуствен интелект (ИИ), който да бъде издаван от независим орган след изпитване на продуктите дали отговарят на ключови изисквания като устойчивост, безопасност и липса на предразсъдъци, дискриминация или пристрастие. Предложението беше направено в две неотдавнашни становища на ЕИСК, в които се оценяват етичните насоки на Европейската комисия относно ИИ. ЕИСК предлага ЕС да разработи сертификат за продукти с надежден изкуствен интелект (ИИ), който да бъде издаван от независим орган след изпитване на продуктите дали отговарят на ключови изисквания като устойчивост, безопасност и липса на предразсъдъци, дискриминация или пристрастие. Предложението беше направено в две неотдавнашни становища на ЕИСК, в които се оценяват етичните насоки на Европейската комисия относно ИИ.

Блокови вериги: ЕС би трябвало да стане световен лидер, заявява ЕИСК

Технологията на блоковата верига притежава потенциал да преобрази обществото, но са нужни правна яснота и сигурност, и следователно общ за ЕС подход. Това е ключовото послание на становище по собствена инициатива, прието от ЕИСК на 30 октомври, в което се отправя и призив към към Европейската комисия да започне всеобхватна инициатива за превръщането на ЕС в световен авторитет в тази сфера.

ЕИСК призовава за ОСП, която да допринася за обновяването на поколенията

Сътрудничеството и партньорството между ЕС, националните правителства и гражданското общество ще бъдат от решаващо значение за обновяването на поколенията, занимаващи се със селското стопанство.

Европейски семестър: Цикъл 2020 г. трябва да се съсредоточи върху устойчивия и приобщаващ растеж

ЕИСК призовава настоятелно за това, през 2020 г. координацията на икономическите политики в държавите членки да доведе до предотвратяване на риска от рецесия и да насочи икономиката на ЕС към път на устойчив и приобщаващ растеж. Това би трябвало да се изрази в повишени усилия за извършаване на реформи, увеличаване на инвестициите, по-силно спазване на процедурата при макроикономически дисбаланси (ПМД), както и по-структурирано привличане на гражданското общество за участие в процеса на европейски семестър.

Железопътният транспорт следва да послужи за пример за гладък и приобщаващ преход към цифровата ера

В становище по собствена инициатива, прието през октомври, Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI) на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) призова за приобщаващ секторен преход към цифровизиран железопътен сектор и предложи ръководена от Комисията инициатива да събере необходимите инвестиции от 100 милиарда евро.

Новини от групите

Предприятията могат да подкрепят устойчивостта!

от група „Работодатели“ на ЕИСК

Устойчивостта е от първостепенно значение за предприятия и работодателите, които играят ролята на движеща сила за развитието. Силната и стабилна икономика е абсолютно необходим фактор за устойчивото развитие. Трябва да открием решения, които са благоприятни от икономическа, социална и екологична гледна точка. Въпреки че различните заинтересовани страни имат много общи виждания по отношение на устойчивостта, тези виждания често се различават в начините за нейното постигане.

Устойчивост на работната програма на Европейската комисия за 2020 г.

от група „Работници“ на ЕИСК

Цифровизацията, изменението на климата, демографията и глобализацията са четирите големи политическите приоритета, които ще ръководят дейността на Европейския парламент и Комисията през новия мандат. С оглед на това е необходим нов, устойчив промишлен модел, който да осигурява справедлив преход към кръгова и зелена икономика. Опитът от миналото (например движението на “жълтите жилетки“) показа, че тези спешно необходими мерки няма да спечелят обществена подкрепа, ако не вземат под внимание работниците и ако само те поемат тежестта на тези мерки.

Нови примери за подражание за обществата в Европа

От група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

Равенството между половете е сред приоритетите на новоизбрания председател на Европейската комисия, а директивата на ЕС относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, навлиза във фазата на транспониране. Поради това е изключително важно да се преразгледат взаимодействията между равенството между половете, равновесието между професионалния и личния живот, родителските задължения, съвременните семейства, лицата, полагащи грижи, оказването на подкрепа на членовете на семейството с увреждания, остаряването и демографските въпроси.

Скоро в културни прояви на ЕИСК

С фотографии и филм приключват културните дейности на ЕИСК за 2019 г.

С фотоизложба, представяща един от най-големите обекти на индустриалното наследство на Хърватия и предизвикващ размисъл филм за различното като новата норма ще приключи културна програма на ЕИСК за 2019 г.