Изменението на климата е тема от значение за всички и младите хора по цял свят се мобилизират, за да спасят планетата. ЕИСК се присъединява към движението и поставя пред младите участници в годишната младежка пленарна сесия въпроса за най-добрия начин за постигане на напредък по отношение на опазването на нашата планета.

На 19 и 20 март 2019 г. 33 училища от 28 държави—членки на ЕС, и пет страни кандидатки са поканени в Брюксел за симулация на международна конференция на страните по РКООНИК.

Тази проява ще даде възможност на ЕИСК да се запознае с мнението на учениците относно начините за справяне с настоящата климатична криза. Препоръките, които ще бъдат формулирани в резултат от преговорите, ще бъдат представени на създателите на политики в областта на околната среда на международно равнище и ще бъдат обсъдени на конференции, които ще се провеждат в Европа през цялата година. По време на „Твоята Европа, твоето мнение!“ учениците ще бъдат и въз връзка с международни младежки организации, които ще им помогнат да превърнат тези препоръки в практически мерки и да направят така, че гласът им да бъде чут.

Подробно описание на проявата можете да намерите на нашия уебсайт.

Крайният срок за подаване на заявления е 18 ноември 2019 г