Налични езици:

Уводна статия

Уважаеми читатели,

Последните избори за Европейски парламент потвърдиха победата на тези, които искат повече, а не по-малко Европа, което е знак за демократично обновление в Европа, основано на устойчивото развитие и приобщаващите институции.

След като изборите приключиха, на дневен ред стои въпросът дали Европейският парламент и, по-общо, европейските институции и органи ще могат да постигнат резултати там, където това е най-необходимо. Всички ние знаем, че това може да се случи само ако устойчивото развитие бъде поставено в центъра на нашите политики и действия.

Отбележете си в календара

5 ноември 2019 г., Брюксел
Основни права и върховенство на закона 

21 ноември 2019 г., Хелзинки, Финландия
Изкуствен интелект, роботика и цифрови системи за благосъстоянието на гражданите

27 ноември 2019 г., Страсбург, Франция
Европейски ден на предприятията от социалната икономика 2019 г.

12 декември 2019 г., Брюксел
Награда на ЕИСК за гражданското общество

11-12 декември 2019 г., Брюксел
Пленарна сесия на ЕИСК

Накратко

Зависи ли от климата нашето бъдеще? — Думата е на младите европейци

Изменението на климата е тема от значение за всички и младите хора по цял свят се мобилизират, за да спасят планетата. ЕИСК се присъединява към движението и поставя пред младите участници в годишната младежка пленарна сесия въпроса за най-добрия начин за постигане на напредък по отношение на опазването на нашата планета.

ЕИСК гарантира сътрудничеството с британските организации на гражданското общество след Брексит

Делегация от членове на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), оглавявана от председателя на Групата за мониторинг „Брексит“ Стефано Малия, посети Шотландия на 17 (Единбург) и 18 (Глазгоу) септември. По време на посещението те се срещнаха с представители на шотландските организации на гражданското общество, правителството и парламента.

В средата на септември посрещаме новите стажанти в ЕИСК

Имаме удоволствието да приветстваме 29 талантливи млади висшисти от цяла Европа, на които предстои вълнуващ стаж в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).

На 16 септември нова група от млади хора се вля в редиците на Европейския икономически и социален комитет, за да изкара своя петмесечен стаж. От септември до февруари те ще преминат през обстойна програма за обучение, която ще им даде възможност да се запознаят с ролята и дейностите на ЕИСК и да придобият професионален опит в мултикултурна среда.

Новини от ЕИСК

„Нуждаем се от обединение на силите за постигане на промяна“, твърди Европейският омбудсман Емили О’Райли

Гост на септемврийската пленарна сесия на ЕИСК беше Европейският омбудсман Емили О’Райли, която направи преглед на дейността по време на своя мандат и представи своите виждания за предизвикателствата, пред които е изправена европейската публична администрация, както и начина, по който те следва да бъдат преодолени. Председателят на ЕИСК Лука Жайе подчерта необходимостта от ориентирани към хората институции на ЕС.

По-добра комуникация на тема Европа: централна тема на 13-ия медиен семинар за гражданското общество

„Вие сте ЕС и ЕС е за Вас“ – Ролята на гражданското общество в комуникацията относно Европейския съюз.

Медийният семинар на гражданското общество, който се проведе на 10 и 11 октомври в Малага, събра близо 130 участници. Организиран от ЕИСК в партньорство с Университета в Малага, той предизвика оживен обмен на мнения относно необходимостта от надеждна, подходяща, конструктивна и творческа комуникация относно Европейския съюз.

Глобалният пакт на ООН за миграцията съответства напълно на ценностите на ЕС

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) изразява съжаление, че не всички държави — членки на Европейския съюз, са одобрили Глобалния пакт за миграцията, който според ЕИСК представлява отлична възможност ЕС да постигне напредък в намирането на единен глас за миграцията в световен мащаб.

Председателят на ЕИСК и заместник-председателят на Европейския парламент подчертават необходимостта от съвместна работа за по-сигурна и по-щастлива Европа

В плодотворен дебат по време на пленарната сесия на ЕИСК през септември председателят на ЕИСК Лука Жайе и заместник-председателката на Европейския парламент Клара Добрев обмениха мнения относно бъдещето на Европа.

ЕИСК подкрепя преминаването към гласуване с квалифицирано мнозинство относно данъчното облагане на енергопродукти

ЕИСК подкрепи предложението на Комисията за по-демократичен процес на вземане на решения в областта на енергетиката и климата, по-специално за преминаване от гласуване с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство по въпроси, свързани с данъчното облагане на енергийните продукти.

ЕИСК отново призовава за по-силна структура на Икономическия и паричен съюз

Сътрудничеството и партньорството между правителствата и гражданското общество ще бъдат от решаващо значение за завършване на амбициозните реформи, необходими за задълбочаване на Икономическия и паричен съюз (ИПС) – това е заключението на група на високо равнище от висши служители на ЕС и експерти, изразено по време на пленарната сесия на Европейския икономически и социален комитет.

ЕИСК подкрепя използването в повече случаи на гласуването с квалифицирано мнозинство по социални въпроси

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) приветства факта, че Комисията обмисля разширяването на случаите на гласуване с квалифицирано мнозинство – при което Съветът трябва да приеме предложения в рамките на процедурата на съвместно вземане на решение с Европейския парламент – в повече области на социалната политика.

Източно партньорство — 10 успешни години, но все още има какво да се подобри

На 26 септември Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) одобри становище по собствена инициатива за отбелязване на 10-ата годишнина на Източното партньорство (ИП).

Към устойчива Европа до 2030 г.: следващото десетилетие трябва да бъде време за действия, каза ЕИСК

„Ако искаме да постигнем целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 г., трябва да действаме сега“, призова Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) в своето становище относно документа за размисъл на Комисията „Към устойчива Европа до 2030 г.“.

Сегашните мерки на ЕС и държавите членки не са подходящи за борбата с възрастовата дискриминация на пазара на труда

С оглед на постоянно намаляващото население в трудоспособна възраст, Европейският съюз и неговите държави членки трябва да разработят всеобхватни стратегии за национални политики, които ефективно да разгледат въпроса за активния живот на възрастните хора, заяви Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) в прието неотдавна становище.

ЕИСК представя пет предложения, които да допринесат за подобряване на нормативната уредба на ЕС

В доклад на ЕИСК са посочени пет области, в които е необходимо да се направят промени в програмата на Европейската комисия за подобряване на законодателството на ЕС („По-добро регулиране“), в случай че тя продължи и в бъдеще. Като цяло обаче ЕИСК счита за положителни резултатите от програмата за периода 2014—2019 г.

Новини от групите

„Отворена Европа – какви са ползите за всички нас?“

от група „Работодатели“ на ЕИСК

„Отворената икономика и отвореното общество са основните двигатели на европейския просперитет, благоденствие и начин на живот“, се посочва в Декларацията от Хелзинки относно отворена Европа. Декларацията беше подписана от група „Работодатели“ на ЕИСК, Конфедерацията на финландските индустрии (EK) и Финландската търговска камара по време на конференцията „Отворена Европа – какви са ползите за всички нас?“ на 9 октомври в Хелзинки, Финландия.

Правата на работниците — свободно движение, справедливо движение — извънредно заседание на група „Работници“

от група „Работници“ на ЕИСК

На заседанието на група „Работници“, проведено на 9 октомври в Хелзинки, централно място в дневния ред беше отредено на социалното измерение на една устойчива Европа и европейската трудова мобилност. Група „Работници“ се застъпва за устойчив единен пазар, който трябва да предотвратява социалния дъмпинг и да гарантира равно заплащане за еднакъв труд на едно и също работно място.

Нови примери за подражание за обществата в Европа — извънредно заседание на група „Многообразие Европа“

от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

На 12 ноември група „Многообразие Европа“ ще организира извънредно заседание в Брюксел в сградата на ЕИСК. Целта на конференциятa ще бъде обсъждане на темата „Нови примери за подражание за обществата в Европа“ и проучване на начините за промяна на нагласите и преодоляване на предразсъдъците. И нека диалогът започне!

Скоро в културни прояви на ЕИСК

Фотоизложба по случай 30-ата годишнина от падането на Берлинската стена

affiche exposition

По повод 30-ата годишнина от падането на Берлинската стена ЕИСК е домакин на фотографската изложба „Образи от една друга Европа 1985—1989 г.“, съдържаща творби на известния гръцки фотограф Константин Питас.

ЕИСК открива своя есенен сезон на изкуствата с финландска история в снимки

Есенният сезон за култура и изкуства в ЕИСК започна с фотоизложбата „Kirja — една финландска история“, организирана във връзка с финландското председателство на Съвета на ЕС.