ЕИСК отвътре навън — годишен доклад за дейността на ЕИСК за 2017 г.

Всеки, който иска да придобие представа за дейностите и постиженията на ЕИСК през 2017 г., може да погледне тази брошура – кратка и сбита версия на пълния годишен доклад за дейността на ЕИСК, която е предназначена за широката общественост и институциите.

Кой поиска становища от страна на ЕИСК през 2017 г.? По какви въпроси работи ЕИСК? Кои бяха основните му постижения? Кой кой е в ЕИСК и кой какво свърши през 2017 г.? Колко струваше дейността на ЕИСК? Можете да научите всичко това и много повече в тази написана на достъпен език публикация.

Брошурата, която предлага и инфографики, изображения и снимки, е достъпна на френски, английски, немски, испански, италиански и полски език на хартиен носител и онлайн на уебсайта на ЕИСК: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-al-18-001-en-n.pdf.

Хартиени екземпляри от брошурата можете да получите от vipceseateesc [dot] europa [dot] eu">vipceseateesc [dot] europa [dot] eu (fgr)