Изказване на Лука Жайе, председател на ЕИСК, и Исабел Каньо, заместник-председател, отговарящ за комуникацията, за трагичните пожари в Гърция

Изказване на Лука Жайе, председател на ЕИСК, и Исабел Каньо, заместник-председател, отговарящ за комуникацията, за трагичните пожари в Гърция

От името на членовете на Европейския икономически и социален комитет бихме искали да изразим пълната си солидарност с гръцкия народ.

Изразяваме съпричастността си с жертвите и техните семейства, които скърбят за своите загинали близки и роднини в тази трагедия.

Настоятелно призоваваме Европейския съюз да предприеме всички възможни мерки, за да окаже подкрепа на гръцкото правителство в действията за реагиране на природното бедствие.

Наред с другите сходни природни бедствия, засегнали отделни държави в Европа, това събитие е следствие на изменението на климата и представлява недвусмислено предупреждение.

Понастоящем ЕИСК работи по становище относно природните бедствия по искане на Европейската комисия. Озаглавено „Укрепване на реакцията на ЕС в областта на гражданската защита — rescEU“, то ще бъде гласувано на пленарната сесия на Комитета през октомври.

С настоящото потвърждаваме решимостта си за борба с изменението на климата и призоваваме за прилагането на целенасочени мерки на европейско и национално равнище за защита на околната среда съгласно Парижкото споразумение.