Награда за гражданското общество за 2018 г.: през цялото лято ще се приемат кандидатури

Организациите и гражданите, ангажирани с насърчаване на европейската култура и наследство, все още разполагат с време, за да кандидатстват за Наградата на ЕИСК за гражданското общество за 2018 г. в стремеж за повишаване на видимостта си и получаване на финансова инжекция за бъдещите си проекти.

Желаещите да кандидатстват могат да подадат заявление до 7 септември. Наградата е предназначена за организации на гражданското общество и физическите лица, които извършват дейност в областта на:

  • повишаване на осведомеността относно многослойната структура и богатството на европейските идентичности;
  • пълноценно използване на потенциала на европейското културно богатство;
  • улесняване на достъпа до културното наследство и
  • утвърждаване на европейските ценности — зачитане на човешкото достойнство и правата на човека, свобода, демокрация, равенство и върховенство на закона.

Наградният фонд от 50 000 евро ще бъде разпределен между не повече от петима победители.

За наградата могат да се състезават всички организации на гражданското общество, официално регистрирани в Европейския съюз, както и физически лица, които работят на местно, регионално, национално или европейско равнище.

С Наградата за гражданското общество, която се присъжда за десета поредна година, Европейският икономически и социален комитет отличава и насърчава реални инициативи и постижения на организации на гражданското общество и/или на физически лица, допринесли значително за утвърждаването на общите ценности, които са в основата на европейското сближаване и интеграция. През 2017 г. с наградата бяха отличени проекти, които насърчават качествената заетост и предприемачеството.

Пълният списък с изисквания и формулярът за кандидатстване може да бъдат намерени тук. (dm)