4-ата индустриална революция в сферата на труда нанася най-силен удар там където социалните партньори са най-слаби

От група „Работници“ на ЕИСК

Проучване, проведено от група „Работници“ на ЕИСК, по повод националните стратегии за 4-ата индустриална революция в сферата на труда показват, че участието на социалните партньори е от съществено значение и че работниците са най-ощетени, когато колективното договаряне се пренебрегва.

Темпото на цифровата трансформация и предизвикателствата във връзка с регулирането и качеството на заетостта налагат цялостен политически отговор. Според ОИСР 14% от работните места са изложени на висок риск от автоматизация, а 31% ще претърпят значителни промени през следващите 15 – 20 години.

Проучването показват, че в бъдеще ще е налице силно търсене на работници с по-висока квалификация и спад на средноквалифицираните работни места, предлагащи средни доходи – с други думи, ще сме свидетели на по-големи неравенства.

То се позовава на заключения на МОТ относно икономиката на платформите, при която пропуски или неясноти в закона, които предоставиха плодородна почва за развитието на нерегламентирани условия на труд с ниско качество, бяха резултат от намаляване на практиката на колективното договаряне в някои държави.

В проучването относно „Преглед на националните стратегии за 4-ата индустриална революция в сферата на труда – последователен анализ на ролята на социалните партньори“ се призовава за:

  • укрепване на социалния диалог чрез пряко участие на социалните партньори в изграждането на справедлив цифров преход, който да гарантира качествени работни места и достойно заплащане,
  • универсални схеми за социална защита,
  • актуализирани стандарти за професионално здраве и безопасност за новите технологии,
  • предвиждане на нови работни места и
  • създаване на програми за обучение.

Проучването ще бъде официално представено и обсъдено на организираното от група „Работници“ събитие на 18 октомври. (prp)