ЕИСК призовава австрийското председателство на ЕС да използва своите правомощия за установяване на контакти с цел укрепване на единството на Европа

Миграцията беше една от основните теми, засегнати от Гернот Блюмел, австрийски министър по европейските въпроси, изкуството, културата и медиите, при представянето на австрийската програма за ЕС на пленарната сесия на ЕИСК на 11 юли.

„ЕС може да претърпи неуспех по въпросите на миграцията, Шенген и утвърждаването на основните ценности. Трябва да отстояваме не само Европа, която закриля, а Европа, която закриля, насърчава и споделя," заяви председателят на ЕИСК Лука Жайе.

Габриеле Бишоф, председател на група „Работници“, заяви, че работниците подкрепят по-различна концепция за Европа, която закриля. „Особено във време, когато доверието в Европа пада, гражданите трябва да знаят, че Европа може да гарантира техните права и свободи“, заяви тя.

Арно Мецлер, председател на група „Многообразие Европа“, заяви: „Надявам се, че австрийското председателство ще защити хуманността и че ще гарантира нашата съвместна работа. Миграцията е само един от аспектите, но ние трябва да работим заедно и по други въпроси, като цифровата търговия, свободната търговия, участието на гражданите и МФР.“

Яцек Кравчик, председател на група „Работодатели“, подчерта, че Европа има и своите ценности, които не могат да бъдат поставяни под въпрос. Той заяви: „Европа е все още на кръстопът. Трябва да сме наясно в каква посока искаме да поемем. Подкопаването на Шенген би имало разрушителни последствия за предприятията и за всички граждани.“

Министър Блюмел защити идеята за планирани миграционни центрове извън Европа. „Докато се запазва възможността да се качиш на кораб, който може да се окаже билет за Европа, в Средиземно море ще продължат да загиват хора", заяви той. (sma)