Възвръщане на доверието и вярата на гражданите в ЕС

от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

На организирана от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК структурирана сесия за изразяване на идеи на 20 юли участниците бяха насърчени да мислят нестандартно и да предложат идеи, които ще бъдат включени в предложения, за срещата на високо равнище в Сибиу, посветена на бъдещето на Европа.

Събитието премина под наслов „Възвръщане на доверието и вярата на гражданите в ЕС“ и постави следните основни въпроси:

  • Какви би трябвало да бъдат всеобхватните/ хоризонталните приоритети на ЕС?
  • Как да възстановим доверието и вярата на гражданите – чрез насърчаване на работеща европейска социална политика, чрез борба с бедността и социалното изключване и чрез защита на справедлива система по въпросите на миграцията?
  • Как да насърчим балансирания икономически растеж и да защитим правата?
  • Как да постигнем устойчива среда за партньорства?
  • Как ефективно да насърчим и популяризираме европейския проект, като същевременно смекчим притесненията и страховете, свързани със сигурността и популизма?
  • Какво друго искат европейците и как ЕС да го осигури?

Събитието стимулира приноса на групата към пътната карта на ЕИСК „От Краков до Сибиу и отвъд“, чието начало беше поставено от разширеното председателство в Краков на 11 юни, и на него всички органи на ЕИСК – трите групи, секциите, обсерваториите и временните групи – бяха приканени да определят своите приоритети за бъдещето на Европа с оглед на срещата на високо равнище в Сибиу през март 2019 г.

По време на дебатите бяха откроени много идеи, свързани с младежта, устойчивото развитие, МСП, мира, основните права, свободните професии, новите форми на сътрудничество, изработването на правилата, прозрачността, социалните иновации и комуникацията относно Европа.

В обозримо бъдеще специфичните препоръки ще бъдат преработени в изчерпателен списък с приоритети. (ih)