ЕИСК показва съвременно австрийско изкуство

Изложбата „Съвременна Австрия“ представя малка, но все пак представителна, селекция на творби на съвременното изкуство от Република Австрия с акцент върху създадени в последно време произведения и предлага поглед върху работните методи и тенденции в съвременното изкуство. Изложбата е една от инициативите, организирани от ЕИСК съвместно с австрийското председателство на ЕС.

На 11 юли, сряда, ЕИСК беше домакин на откриването на изложбата. Лука Жайе, председател на ЕИСК, членове на ЕИСК от Австрия и Юлиана Богнер-Щраус, федерален министър на Австрия по въпросите на жените, семейството и младежта, посрещнаха много посетители в сградата на Комитета. Присъстваха над 400 души, сред които много от творците, чиито творби са част от изложбата. Музикалното изпълнение на многократно отличеното „Дуо Алиада“ също беше част от програмата на вечерта.

Изложбата „Съвременна Австрия“, която се провежда във връзка с австрийското председателство на Съвета на Европейския съюз, ще бъде открита за посещения до 14 септември като културна проява на ЕИСК, свързана с Европейската година на културното наследство през 2018 г. и подкрепена от постоянното представителство на Австрия към ЕС

Всички изложени произведения са от Артотеката на австрийското федерално правителство – дом на произведения на изкуството, закупени с цел подкрепа на изкуствата.

Информация и снимки от откриването може да видите онлайн на: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/austria-contemporary (ck)