Постиженията на ЕИСК през 2018 г. – равносметка и перспективи

Брошурата „Постиженията на ЕИСК през 2018 г. – равносметка и перспективи“ представя някои от акцентите в работата на Европейския икономически и социален комитет през 2018 г.

Илюстрирани са непрестанните усилия на ЕИСК да изпълнява успешно възложената му преди повече от шестдесет години мисия. Брошурата дава също възможност за поглед в бъдещето, както и да бъдат извлечени поуки, така че Комитетът да продължи да изразява ясно и активно гласа на гражданското общество в Европа. Брошурата може да бъде изтеглена на английски език от уебсайта на ЕИСК. Други езикови версии (на френски, немски, италиански, испански, полски и нидерландски) ще бъдат скоро на разположение. (as).