Изявление на група „Работници“ относно криминализирането на солидарността

от група „Работници“ на ЕИСК

В светлината на отчайващата хуманитарна ситуация в Средиземноморието, характеризираща се с липса на зачитане на принципите и ценностите на ЕС и влошаване през последните седмици, група „Работници“ отстоява следното:

  • солидарността НЕ е и никога няма да бъде престъпление,
  • спасяването на живот е първостепенно човешко задължение както от морална гледна точка, така и от гледна точка на международното право,
  • хуманитарната дейност и безкористна дейност на гражданското общество не трябва никога да бъдат криминализирани,
  • имиграцията не трябва да се използва като политически инструмент.

Група „Работници“ потвърждава отново пълната си подкрепа и солидарност с всички тези организации, мъже и жени, които предприемат действия за спасяване на човешки живот. (prp)