По време на пленарната си сесия на 18 юли Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) организира дебат с участието на Кони Ройтер, съпредседател на Групата за връзка на ЕИСК с европейските организации и мрежи на гражданското общество.

Г-н Ройтер представи заключенията и препоръките от Дните на гражданското общество 2019 г., които се проведоха в Брюксел в средата на юни и акцентираха върху устойчивата демокрация. Той говори и за ролята на създадената през 2004 г. Група за връзка като единствен по рода си орган в рамките на ЕС, формиран с цел осигуряване на постоянен диалог между институциите на ЕС и европейската мрежа на организациите на гражданското общество на равнище ЕС.

„Ние сме тук, за да насърчаваме гражданския диалог за една прогресивна и приобщаваща Европа“, заяви г-н Ройтер пред пленарната сесия, като подчерта съществената роля на Групата, която предлага европейски перспективи по теми и политики от жизненоважно значение, поставяйки ги над националните интереси.

Председателят на ЕИСК Лука Жайе коментира добрата работа на Групата за връзка на ЕИСК по следния начин: „Опитваме се да изграждаме мостове, а не да затваряме врати“, и подчерта „Ние сме тук да работим заедно за по-добра Европа“.

Като символ на тясното си сътрудничество Групата за връзка и ЕИСК организират Дни на гражданското общество, за да подчертаят приноса на организациите на гражданското общество за изграждането на Европейски съюз, който е по-близък до очакванията на гражданите. Проявата отбеляза своя 10-и рожден ден. Г-н Жайе посочи, че Дните на гражданското общество са се превърнали в една от водещите прояви на Комитета. През юни повече от 250 участници се дадоха среща на проявата. (ll)