Група „Многообразие Европа“ отива в Хелзинки, за да проведе обсъждания относно устойчивия растеж и начини за повишаване на конкурентоспособността на ЕС

от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

На 16 и 17 септември група „Многообразие Европа“ ще организира извънредно заседание в Хелзинки. В съответствие с приоритетите на Финландия по време на председателството й на Съвета на ЕС – „Устойчива Европа, устойчиво бъдеще“ – нашата група избра да се концентрира върху три стълба, които улесняват устойчивия растеж и по този начин повишават конкурентоспособността на ЕС: биоикономика и неутрална по отношение на климата Европа, цифровизация и инфраструктура.

Първият ден от заседанието ще се проведе в помощната сграда на Парламента и ще бъде посветен на конференция на тема . Основната цел на тази конференция е да бъдат проучени и обсъдени предизвикателствата, възможностите, последиците, най-добрите практики и начините за повишаване на конкурентоспособността на ЕС. Сесията ще бъде открита с изказвания на официални лица, представители на финландското правителство и Парламента и представители на организации, към които членуват финландските членове на нашата III група.

През втория ден ще се проведе проучвателно посещение в селски райони в близост до Хелзинки, което ще бъде насочено устойчивото управление на горите и логистиката в сектора на горското стопанство. (ih)