Устойчивостта и благосъстоянието са в основата на програмата на финландското председателство на ЕС

По време на пленарната си сесия на 18 юли Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) беше домакин на финландския министър на социалните въпроси и здравеопазването Айно-Кайса Пеконен, който представи програмата на финландското председателство на ЕС. Тя включва специален акцент върху устойчивостта и благосъстоянието на гражданите. Сред останалите приоритети на председателството г-жа Пеконен посочи укрепването на принципите на правовата държава и ценностите на ЕС. 

При представянето на Айно-Кайса Пеконен председателят на ЕИСК Лука Жайе посочи основните предизвикателства, които финландското председателство на ЕС следва да реши. „Във връзка с изпълнението на Програмата до 2030 г.“, каза г-н Жайе, „ще се нуждаем от цялостен подход, който изисква икономическите и социалните предизвикателства да бъдат решавани заедно.“ С оглед на това г-жа Пеконен обяви, че „Финландия иска да окаже въздействие върху бъдещето на ЕС и това бъдеще следва да бъде устойчиво в социално, икономическо и екологично отношение“.

Ето защо водещата роля на ЕС в световен мащаб в областта на действията за климата е ключов приоритет за финландското председателство. За тази цел очаква да постигне съгласие по основните елементи на един дългосрочен план за ангажимент на ЕС за неутралност по отношение на климата до края на 2019 г., както беше поискано от Европейския съвет.

Финландското председателство ще засили диалога не само с други глобални участници, но и в рамките на ЕС с други институции и партньори. „Диалогът със социалните партньори е един от приоритетите на финландското председателство“, заключи г-жа Пеконен. „ЕИСК играе съществена роля и ние се радваме много, че неговите важни становища са в съответствие с нашите предложения.“ (dgf)