Бъдещето на Европа — гледната точка на работодателите

от група „Работодатели“ на ЕИСК

По-последователно, по-обединено и с по-малко бюрокрация — така виждат бъдещето на Европа работодателите. Предприемаческите кръгове запазват непоколебимите си проевропейски нагласи и желаят да изпълняват активна роля по отношение на оформянето на бъдещето на ЕС. Участниците в конференцията на тема „Бъдещето на Европа — гледната точка на работодателите“, която се проведе на 21 юни 2018 г. в Мадрид, Испания, изтъкнаха конкретни примери за недостатъци на ЕС и небелязаха решения за в бъдеще.

Ако забравим за европейските стойности, ще изгубим ЕС, заяви във встъпителното си слово Хосе Винсенте Гонзалес, заместник-председател на Конфедерацията на организациите на работодателите в Испания (CEOE). Бъдещето на Европа трябва да се разглежда в глобален контекст. Трябва да се намерят решения на геополитическите предизвикателства — например настоящата политика на САЩ или миграционните потоци.

Европейският съюз залита от криза на криза, но особено днес, когато се наблюдават радикални промени в световния ред, трябва да останем единни и да предприемем амбициозни и дръзки действия. Работодателите представляват решение, а не проблем — заяви Яцек Кравчик, председател на група „Работодатели“. Не трябва да се страхуваме да развием допълнително една обединена Европа или да действаме единно и солидарно. Нито да се страхуваме да заявим недвусмислено и на висок глас от какво има нужда стопанският сектор, за да функционира.

Акцентът на дебата беше върху два аспекта от бъдещето на ЕС — вътрешния пазар и Икономическия и паричен съюз. Свръхрегулирането продължава да бъде предизвикателство за европейските дружества. В много сектори текущата цифровизация изисква големи промени в бизнес модела за запазване на конкурентоспособност. Участниците в дискусионната група на тема Икономически и паричен съюз изразиха съгласие, че започнатите след кризите реформи на ИПС представляват стъпка в правилната посока, но са твърде бавни и недостатъчно амбициозни.

Освен това членовете на група „Работодатели“ имаха честта да се срещнат с Ана Пастор, председател на Конгреса на депутатите — испанския парламент — и да ѝ представят заключенията от конференцията. Проявата беше организирана съвместно от Конфедерацията на организациите на работодателите в Испания (CEOE) и група „Работодатели“ на Европейския икономически и социален комитет. (lj)