„В защита на многообразието“

от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

Посещавал съм лагера Аушвиц-Биркенау няколко пъти и всеки път съм съкрушен от ужасите и нехуманното отношение на едни човешки същества спрямо други хора. Изпитвам и други чувства, които се променят при всяко посещение. Вероятно можеше да се очаква, и дори се надявах, че посещението на разширеното председателство на ЕИСК в концентрационните лагери на 12 юни ще ни накара да се замислим за миналото, но и не по-малко за настоящето и бъдещето.

Днес популизмът и национализмът приема застрашителни размери. Примери за това са неотдавнашните избори в Унгария, Австрия, Германия и Словения. Гласовете за популистите в държави – членки на ЕС, се увеличиха от средно 8,5% през 2000 година до своя пик понастоящем – над 24%. Без съмнение, за да се противодейства на тази нарастваща тенденция, ЕС и неговите ценности трябва да бъдат поставени в центъра на вниманието. Въпреки това ЕС като институция не може да осигури всичките отговори. Също така е необходимо европейските граждани и организираното гражданско общество да засилят своите действия. За да бъдат достигнати лицата, привлечени от екстремизма и да бъдат ангажирани в диалог – за да се помогне за постигането отново на баланс в нашите общества и политически системи.

В групата „Многообразие Европа“ ние възприемаме тази роля много сериозно. Това е наша отговорност и посредством експертния опит и творческия подход на групата ще продължим за допринасяме за една мирна, устойчива Европа, балансирайки между социално-икономическия напредък, намаляването на бедността и опазването на околната среда. Нашите земеделци, природозащитници, МСП, представители на свободни професии, потребители, организации на хора с увреждания и възрастни хора и т.н. са тези, които ще „говорят“ със и за европейските граждани. Чрез ежедневната работа на Комитета, но и чрез активен принос към проекта за пътна карта на ЕИСК „От Краков до Сибиу и отвъд“, чиято цел е да очертае визията на гражданското общество за Европа на утрешния ден. И да не забравяме конференцията на нашата група през октомври в Австрия на тема „Може ли икономическият напредък и социалната стабилност да излекуват скептицизма спрямо ЕС?“. Тъй като преди всичко Европа се застъпва за взаимното уважение и защитата на многообразието. Многообразие, което започва в нашата група, група „Многообразие Европа“.

Арно Мецлер

председател на група „Многообразие Европа“ (III група)