Финансови услуги за потребители: позициите на ЕИСК намират подкрепа по време на местна проява в Испания

Необходимо е да се изгради доверие у потребителите в трансграничните финансови услуги в Европа, за да се увеличи делът им. Понастоящем той е едва 7 %. Това беше подчертано по време на конференция, организирана от г-н Карлос Триас Пинто, член на ЕИСК. Конференцията се проведе на 24 май в представителството на Европейската комисия в Мадрид. Член на ЕП Отмар Карас съобщи, че Европейският парламент ще предаде някои от ключовите предложения на ЕИСК в своя отговор на предложения от Комисията план за действие в областта на финансовите услуги за потребители.

Конференцията, озаглавена „Предизвикателствата на новата цифрова среда: качество на предлагането, достъпност, лоялна конкуренция и защита на потребителите“, имаше за цел да популяризира становището на ЕИСК относно потребителските финансови услуги, прието през септември 2017 г.

Модератор на проявата беше членът на ЕИСК Бернардо Ернандес Батайер, думата взеха и докладчикът по становището Микаел Икрат и съдокладчикът Триас Пинто. Сред изказалите се бяха членовете на ЕП Отмар Карас и Хонас Фернандес, членове на комисията по икономически и парични въпроси (ECON), Мануел Пардос, председател на Асоциацията на потребителите на банкови и застрахователни услуги (ADICAE), Фернандо Техада да ла Фуенте от Централната банка на Испания и Хосе Луис Мартинес Кампусано, говорител на Испанската банкова асоциация (AEB).

Потребителите следва да имат възможност да избират най-добрите и иновативни финансови продукти в чужбина, заяви г-н Икрат, като подчерта, че пазарът на финансови услуги в рамките на ЕС все още е разпокъсан и не е хармонизиран. Традиционните банки за операции на дребно, по-специално местните и регионалните банки, са ключов посредник в изграждането на доверие от страна на потребителите, заяви той, тъй като те по традиция се радват на голямо доверие от страна на потребителите в ЕС, сред които тенденцията за смяна на банката е доста слаба.

Необходимо е да се хармонизират критериите за кредитоспособност, за да се реши проблемът с кредитополучателите, които вземат трансгранични потребителски заеми, които не са им достъпни в тяхната страна (loan shopping) и по този начин се излагат на риск от свръхзадлъжнялост. Несъстоятелността на потребителите трябва да се сведе до минимум чрез регулиране, заяви г-н Триас Пинто, който подчерта и риска от алтернативните цифрови валути като биткойн, кибервалутите и технологията за блок-вериги от гледна точка на сигурността, защитата на данните и доверието на потребителите.

Г-н Карас изрази подкрепа за становището на ЕИСК и обяви, че някои от неговите предложения ще бъдат предадени в становището на Европейския парламент, по-специално:

  • необходимостта да се гарантира, че оттук нататък данъчният режим за продуктите и услугите няма да бъде пречка за лоялната конкуренция;
  • необходимостта Комисията да определи освен потребителските продукти допълнителни „водещи продукти“, които да са семпли, с едни и същи характеристики и съответно съпоставими и прозрачни;
  • за различните финансови продукти трябва да има независими, сертифицирани инструменти за сравняване;
  • и гиганти в ИТ като Google, Apple и др. следва да прилагат правилата за защита на потребителите. (dm)