60-ата годишнина на ЕИСК беше отбелязана със спектакъла „Songs of Longing“

Културната проява, с която беше отбелязана 60-ата годишнина на ЕИСК, без съмнение беше уникално и запомнящо се представление, съчетаващо различни елементи от културния и творческия спектър.

Организиран в сътрудничество с операта „Ла Моне” като част от Европейската година на културното наследство, спектакълът „Songs of Longing“ под артистичното ръководство на Айран Берг включваше части от общностния проект, чиято премиера ще е в края на юни.

Представлението включваше три преплитащи се артистични елемента – музика, танц и театър, за да изтъкне ролята на културата за настоящето и бъдещето на Европа и водещото послание на ЕС „Единни в многообразието“.

В него бяха съчетани и различните елементи, които са във фокуса на вниманието на ЕИСК: социалната политика, обществените въпроси, икономиката и културата.

Представлението събра на сцената професионални артисти – както прохождащи, така и вече утвърдени – и членове на артистичните общности, които живеят и работят в Брюксел. На публиката беше предложено пътешествие из многообразното ни културно наследство като основен източник на вдъхновение за съвременната творческа дейност и надежда за бъдеще, основано на общата ни хуманност.

Спектакълът „Songs of Longing“ се проведе на 24 май, четвъртък, в Албърт Хол и беше масово посетен.

За повече информация вж. тук. (ck)