Девето издание на Дните на отворените врати на ЕИСК: ерата на цифровите технологии се нуждае от човешки умения и собствена правна среда

Гражданство, демокрация и култура в цифровизирана Европа беше мотото на Дните на отворените врати 2018 г., организирани от Групата за връзка на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в Брюксел на 24 и 25 май.

Огромната скорост на промените в ерата на цифровите технологии ще доведе до революционни последици, но в дългосрочен план хората ще работят по-малко и по различен начин, с по-добре субективно благосъстояние, заяви в основното си изказване Андреа Ренда, катедра „Цифрови иновации“ в Колежа на Европа. Раи Пинто, директор, отговарящ за политиките на Европейската асоциация за цифрови технологии (DigitalEurope), предупреди, че в Европа има недостиг на приблизително половин милиона експерти. Освен това, докато САЩ и Китай увеличават значително брой на патентите в областта на изкуствения интелект, Европа изостава. На САЩ и Китай се падат 83% от външните инвестиции в изкуствен интелект.

Разпределени в шест работни групи, участниците дискутираха относно съжителството в цифрова Европа на бъдещето и в заключение приеха следните седем ключови препоръки:  

  • изграждане на синергии между образованието и културата по теми, свързани с културната изява и гражданството във всички образователни среди и в перспектива на ученето през целия живот;
  • подкрепа за организациите на гражданското с оглед постигане на по-голяма близост с гражданите с цел насърчаване и постигане на равенство, приобщаване и участие в гражданския живот, в т.ч. онлайн;
  • подобряване на контрола и надзора над наблюдението; гражданското общество следва да участва в механизмите за надзор на наблюдението;
  • по-често използване на местно равнище на електронните инструменти за съвместно създаване и колективно финансиране с цел увеличаване на ангажираността на гражданите;
  • достъпността трябва да следва същия път като сигурността и защитата на данните. Трябва да бъде основен аспект на ИКТ продуктите и услугите;
  • изкуственият интелект може и трябва да увеличава брой на работниците, а не да ги измества;
  • подкрепа и популяризиране на Хартата на основните права на ЕС в областта на цифровите технологии. (sma)