Финландският член на ЕИСК г-жа Пирко Раунемаа получи наградата „Делегат на годината“ 2018 г. на устните преводачи

На 23 май в Брюксел финладските устни преводачи от Европейската комисия връчиха на Пирко Раунемаа, финладски член на ЕИСК от група „Многообразие Европа“, наградата „Делегат на годината“ 2018 г.

Наградата е учредена, за да се изрази благодарност към финландските делегати, които говорят фински по време на заседанията на институциите на ЕС, защитават статута на финския език и активно си сътрудничат с устните преводачи, за да се гарантира висококачествен превод на техните изказвания.

Пирко Раунемаа е член на ЕИСК от 2006 г. По време на кариерата си в областта на безопасността на храните тя е представлявала Финландия на редица международни форуми, в т.ч. Комисията за Кодекс алиментариус на ООН и Управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ).(dm)

На снимката отляво надясно: членът на ЕИСК Пирко Раунемаа и финландските устни преводачи Вейжо Крут и Таржа Калио.