Награда на ЕИСК за гражданското общество за 2018 г.: „Идентичности, европейски ценности и културно наследство в Европа“

През последните няколко години световните тенденции поставиха на изпитание европейския проект. Вътрешните разделения, чувството на недоволство сред гражданите и силно увеличеният приток на мигранти завариха неподготвени населението и всички управленски ешелони, което води до усилване на националистическата реторика и заплашва взаимната солидарност. В този контекст организациите на гражданското общество имат ключова роля за извеждането на преден план на потенциала на европейското културно наследство чрез укрепване на идентичностите и обществата и чрез насърчаване на огромния потенциал на многообразието, което е в основата на нашата европейска история.

С Наградата за гражданското общество за 2018 г. ЕИСК желае да отличи новаторски инициативи, които имат значителен принос за посрещане на следните предизвикателства:

  • повишаване на осведомеността относно многопластовостта и богатството на европейските идентичности;
  • пълноценно използване на потенциала на европейското културно богатство;
  • улесняване на достъпа до културното наследство; и
  • утвърждаване на европейските ценности – зачитане на човешкото достойнство и правата на човека, свобода, демокрация, равенство и върховенство на закона.

Наградният фонд от 50 000 евро ще бъде разпределен между не повече от петима победители. Крайният срок за кандидатстване е 7 септември 2018 г., а церемонията по връчването на наградата ще се проведе на 13 декември 2018 г. в Брюксел. В конкурса за Наградата за гражданското общество на ЕИСК могат да участват всички организации на гражданското общество, официално регистрирани в Европейския съюз, които работят на местно, регионално, национално или европейско равнище. Конкурсът е открит и за отделни лица.

Пълният списък с изисквания и формулярът за кандидатстване може да бъдат намерени тук. (ll)