Налични езици:

Уводна статия

Уважаеми читатели,

В края на месец юни се разделихме с румънското председателство на Съвета на Европейския съюз и както винаги новият семестър означава ново председателство. За трети път в историята си Финландия поема ротационното председателство — този път под мотото „Устойчива Европа, устойчиво бъдеще“. Убеден съм, че Финландия ще положи големи усилия, за да превърне водещата позиция на ЕС в областта на борбата с изменението на климата в действителност на място.

Отбележете си в календара

22 юли 2019 г., Атина, Гърция

Изказване на Лука Жайе пред Икономическия и социален съвет на Гърция

23-24 юли 2019 г., Рига, Латвия

Публично изслушване и мисия за установяване на фактите: „Изготвяне на програма на ЕС за правата на хората с увреждания за периода 2020—2030 г.“ 
 

Накратко

Мисия на ЕИСК в Испания за оценка на въздействието на новите икономически модели върху единния европейски пазар

Делегация на ЕИСК се срещна наскоро с представители на синдикати, НПО и местни органи на властта в Малага, Испания, в рамките на проучване на новите икономически модели за оценка на дългосрочното им въздействие върху икономическия модел на ЕС.

Бившия председател на група „Работници“ на ЕИСК, Габриеле Бишоф, е избрана за члена на Европейския парламент

Габриеле Бишоф, която доскоро беше председател на група „Работници“ на Европейския икономически и социален комитет е избрана за член на ЕП от групата S&D Тя се кандидатира на изборите с Германската социалдемократическа партия (SPD) в избирателния район на Берлин.

 

Диляна Славова участва в среща на високо равнище относно подкрепата на ЕС за Тунис

Диляна Славова, председател на секция „Външни отношения“ на ЕИСК, участва в международна проява, организирана от ЕИСК на 3 юли, на тема „Социалната и солидарна икономика в Тунис: ролята и подкрепата на ЕС“ с участието на други високопоставени оратори, включително Самир Таиб, министър на земеделието на Тунис, и Михаел Кьолер, директор на „Южно съседство“ в Европейската комисия.

Новини от ЕИСК

ЕИСК призовава за социално справедлив енергиен преход и постоянен диалог с гражданите

На пленарната си сесия през юни ЕИСК проведе дебат с комисар Марош Шефчович относно бъдещето на енергийния съюз на Европа и заяви позицията си по предложената стратегия на ЕС за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове.

ЕИСК призовава лидерите на ЕС незабавно да укрепят международната роля на еврото

В неотдавна прието становище ЕИСК подчертава, че силното евро би допринесло за благосъстоянието на гражданите и предприятията в ЕС, за отстояването на общите ценности и за насърчаването на общите интереси.

Макрорегионални стратегии: ЕИСК настоява за подобрения

ЕИСК призовава за подобряване на макрорегионалните стратегии и в проучвателно становище .

Начало на колоездачната обиколка на Франция (Тур дьо Франс) – ЕИСК е домакин на прояви за чиста мобилност

За да отбележи началото на колоездачната обиколка на Франция, на 3 юли ЕИСК организира представяне на книгата, посветена на италианския колоездачен шампион и герой от Втората световна война Джино Бартали, на което присъства авторът ѝ, журналистът Алберто Тоскано. Част от проявата беше и дебат относно чистата мобилност.

Медиите следва да се откажат от подхода на благотворителност спрямо хората с увреждания

Европейските медии често представят хората с увреждания по едностранен и будещ съжаление начин въз основа на митове и погрешни схващания. Освен това те предлагат недостатъчен брой новинарски и развлекателни програми, които отговарят на критериите за пълна достъпност. Поради това все още са необходими големи усилия от тяхна страна, преди да могат да представят хората с увреждания по точен и приобщаващ начин.

Основните услуги трябва да бъдат достъпни за всички

По-доброто изпълнение на Европейския стълб на социалните права, с акцент върху гарантирането на основните услуги, беше една от темите на пленарната сесия през юни, на която членовете приеха становище по собствена инициатива по темата, изготвено от Раймонд Хенкс и Кшищоф Балон.

Лидерите на ЕС призоваха да се вземат неотложни мерки за превръщането на Европа в световен лидер в областта на устойчивото развитие

Националните икономически и социални съвети и Европейският икономически и социален комитет изпратиха послание до лидерите на ЕС от Рим, където се срещнаха на 13 и 14 юни, за да обсъдят своята роля в устойчивото развитие на Европа и европейския стълб на социалните права.

ЕС следва да предложи по-всеобхватен отговор на нарушенията на принципите на правовата държава

Европейският икономически и социален комитет призова ЕС да възприеме по-проактивен подход за борба с увеличаващите се нарушения на върховенството на закона в ЕС в отговор на опасенията, че те могат да прераснат в истинска криза на демокрацията и основните права и свободи.

ЕИСК има за задача да подкрепя действията на финландското председателство в областта на климата

Основната цел на финландското председателство на ЕС, което започна на 1 юли, е да ангажира Европейския съюз за значителни намаления на емисиите с оглед на постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г. ЕИСК ще подкрепя действията на председателството в областта на климата и ще продължи работата си за създаване на благоприятна рамка на ЕС за инициативи в областта на климата от страна на гражданите и общностите.

Новини от групите

Понижаването на корпоративните данъци стимулира инвестициите, сочи неотдавнашно проучване

от група „Работодатели“ на ЕИСК

Корпоративните данъци са най-пагубната за икономическия растеж форма на данъчно облагане. Противно на обществените представи през последните 40 години не е отчетен спад в приходите от корпоративни данъци като дял от БВП. Държавите, които намалиха ефективните ставки на корпоративния данък, отчетоха нарастване на инвестициите през следващите години. Това са някои от заключенията на неотдавнашно проучване, поръчано от Европейския икономически и социален комитет по искане на група „Работодатели“.

Група „Работници“ в ЕИСК обсъжда заетостта, сближаването и социалните права в Румъния

от група „Работници“ на ЕИСК

На 25 юни група „Работници“ на ЕИСК проведе в Букурещ, Румъния, извънредно заседание под наслов „Работните права и социалното сближаване на работниците: Европа на общите ценности“. Оливие Рьопке, председател на групата, приветства различните стъпки, предприети от румънското председателство, които допринесоха в решаваща степен за подобряване на условията на живот на работниците, като например създаването на Европейския орган по труда и директивите за равновесието между професионалния и личния живот и за прозрачни и предвидими условия на труд.

Арно Мецлер, председател на група „Многообразие Европа“, участва в общото събрание на Националния съюз на семейните сдружения (UNAF)

от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

На 22 и 23 юни френският национален съюз на семейните сдружения (UNAF) проведе общото си събрание в град Реймс. Г-н Мецлер беше поканен за участие от г-жа Басет, заместник-председател на UNAF и член на III група. Обсъжданата основна тема беше демокрацията на участието и ролята на посредническите органи.

Скоро в културни прояви на ЕИСК

ЕИСК организира вечерна проява за представяне на финландската култура

На 17 юли ЕИСК организира финландска вечер, за да отбележи началото на финландското председателство на Съвета на ЕС. Събитието ще включва музика и танци, типични за финландската култура и традиции.