Председателство и председатели на групи и секции в ЕИСК за периода 2018 г.-2020 г.

Председател


 

Лука ЖАЙЕ

 
Заместник-председатели

Исабел КАНЬО АГИЛАР

Заместник-председател на ЕИСК / Председател на Групата за комуникация

Милена АНГЕЛОВА

Заместник-председател на ЕИСК / Председател на Групата по бюджетни въпроси

 
Председатели на групи


 

Яцек КРАВЧИК

Председател на група „Работодатели“


 

Габриеле БИШОФ

Председател на група „Работници“


 

Арно МЕЦЛЕР

Председател на група „Европейско многообразие“

 
Председатели на секции


Стефано ПАЛМИЕРИ

Председател на секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“ (ECO)


Ариан РОДЕР

Председател на секция „Единен пазар, производство и потребление“ (INT)


Диляна СЛАВОВА

Председател на секция „Външни отношения“ (REX)


Маурицио РЕАЛЕ

Председател на секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“ (NAT)


Криста ШВЕНГ

Председател на секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“ (SOC)


Пиер Жан КУЛОН

Председател на секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“ (TEN)


Луцие СТУДНИЧНА

 Председател на Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI)