Повече жени на ръководни позиции в ЕИСК

От двамата заместник-председатели до новите председатели на секциите, работещи в областта на социалните въпроси и въпросите, свързани с потребителите, и членовете на кабинета на председателя, новото ръководство на ЕИСК включва по-широко участие на жените.

Освен че има две жени заместник-председатели по едно е също време, което се случва за първи път в неговата история, в ЕИСК има няколко жени на други ключови позиции. Сред тях са:

  • австрийският член г-жа Криста Швенг от група „Работодатели“, която е председател на секцията, покриваща социалните въпроси (секция SOC), една от основните области на политика на Комитета,
  • шведският член г-жа Ариан Родер от група „Европейско многообразие“, която е начело на секцията, занимаваща се с въпроси, свързани с вътрешния пазар и потребителите (секция INT).

Те се присъединяват към българския член г-жа Диляна Славова (група „Европейско многообразие“) и чешкия член г-жа Луцие Студнична (група „Работници“), които са начело съответно на секция „Външни отношения“ (REX) и на Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI) от началото на текущия мандат (2015–2020 г.), а германският член г-жа Габриеле Бишоф продължава да бъде председател на група „Работници“.

Кабинетът на председателя се състои предимно от жени, в т.ч. началника на Кабинета г-жа Алисия Магдалена Хербовска, говорителя г-жа Даниела Винченти, съветника по международни отношения г-жа Даниела Родинели и експерта в областта на културата и младежта г-жа Катерине Хейд, както и други сътрудници.

„Година преди изборите за Европейски парламент е време да се вслушаме в хората от нашия континент. Половината от тях смятат, че следва да има повече жени на ключови политически позиции, а седем от всеки десет души подкрепят правни мерки, които да гарантират равно представителство на мъжете и жените в политиката. Време е да се счупи „стъкления таван“. Много са тези, които говорят за това – аз реших да го направя. Трябва да приложим на практика това, което проповядваме“, посочва председателят Лука Жайе в своя блог.

За повече информация, посетете Блог на председателя. (dm)