rEUnaissance: Новият председател на ЕИСК обещава да съживи гражданската ангажираност за устойчива Европа

Лука Жайе от Италия беше избран за 32-ри председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и ще бъде начело на тази институция през следващите две години и половина заедно с двамата си нови заместник-председатели Милена Ангелова от България, отговаряща за бюджета, и Исабел Каньо Агилар от Испания, отговаряща за комуникацията.

Във вдъхновяваща реч, произнесена на 18 април на пленарната сесия на ЕИСК, с която беше отбелязан краят на председателството на Жорж Дасис, новият председател посочи четирите приоритета на своята програма: устойчивото развитие, укрепването на мира, укрепването на ролята на културата и предоставянето на трибуна на младите европейци.

„Призовавам ви всички да се присъедините към мен в силна гражданска ангажираност за нашето устойчиво европейско бъдеще. Призовавам ви да се стремите заедно с мен към нов стимул за Европа и да работим заедно за втори Европейски ренесанс!“ Това заяви г-н Жайе пред органа, състоящ се от 350 членове, който след определянето на Бюрото представлява прекрасен пример за равенството между половете, тъй като много от ръководните позиции са заети от жени.

Европа, която все още страда от високи равнища на бедност и от нерешената миграционна криза, както и от слабо доверие в демократичните институции, би имала голяма полза от мощна хуманистична революция и трансформация, подобна на тази през Ренесанса, добави г-н Жайе, като изрази надежда, че неговите четири приоритета „за обединяваща програма за бъдещето“ могат да дадат реален шанс на „rEUnaissance“.

Приветствайки работата на своя предшественик г-н Дасис по важни въпроси като миграцията, социалният стълб и бъдещето на Европа, г-н Жайе заяви, че ще продължи в тази посока и ще се стреми към по-нататъшно укрепване на ролята на ЕИСК в борбата с националистическите и популистки тенденции, както и в борбата със стесняването на гражданско пространство.

„За Европа на утрешния ден ни трябва смелост; трябва да се осмелим да си представим един нов свят. Нямаме време за губене, тъй като много поражения в историята биха могли да бъдат обобщени с две думи: твърде късно”, заключи г-н Жайе.

В първите си речи двамата заместник-председатели говореха за значението на работата на ЕИСК.

„ЕИСК има уникална и ключова роля, тъй като е в позиция да представя балансираните възгледи на социалните партньори и организираното гражданско общество за това как да се работи съвместно по по-ефективен начин, за да се изгради по-единна и по-федерална Европа“, каза г-жа Ангелова.

Г-жа Каньо Агилар каза: „Комитетът е мястото, където се води реалният диалог, мостът между европейските институции и механизма, който задвижва всичко. В тази си роля трябва да изслушваме и да изразяваме нашата гледна точка."

Гледайте встъпителното слово на г-н Лука Жайе след избирането му за председател на ЕИСК. (ll)