Испанският член Исабел Каньо Агилар беше избрана за заместник-председател на ЕИСК, отговарящ за комуникацията

Испанката Исабел Каньо Агилар, член на група „Работници“, ще бъде един от двамата заместник-председатели на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) с мандат от две години и половина – от 2018 г. до 2020 г. Тя ще отговаря за комуникационните въпроси. Тя заема една от ръководните позиции в ЕИСК наред с новоизбрания председател Лука Жайе от Италия, бивш председател на група „Други интереси“, и заместник-председателя Милена Ангелова от България, член на група „Работодатели“, която ще отговаря за бюджета.

След своето избиране заместник-председателят, отговарящ за комуникацията, Исабел Каньо Агилар каза: „Комитетът е мястото, където се води реалният диалог, мостът между европейските институции и гражданите на Европа. В тази си роля трябва да изслушваме и да изразяваме нашата гледна точка.” В рамките на моя ресор, комуникационните въпроси, ще укрепим посланието за същността на Европа и кои са отговорностите на Комитета в изграждането ѝ. Вярвам, че трябва да работим за по-доброто разбиране на нашата гледна точка и да използваме местните инициативи, за да информираме за реалното положение по места. Само по този начин ще можем да продължим да допринасяме за подобряването на условията на живот и труд на нашия континент.“

За достъп до профила на г-жа Исабел Каньо Агилар натиснете тук (jk)