Българският член Милена Ангелова беше избрана за заместник-председател на Европейския икономически и социален комитет, отговарящ за бюджета

Българката Милена Ангелова, член на група „Работодатели“, ще бъде един от двамата заместник-председатели на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) с мандат от две години и половина – от 2018 г. до 2020 г. Тя ще отговаря за бюджетните въпроси.

След избирането си заместник-председателят по бюджета Милена Ангелова заяви: „Европейският икономически и социален комитет изпълнява уникална и ключова роля, тъй като е в позицията да представя балансираната гледна точка на социалните партньори и организираното гражданско общество за това как да се работи по-ефективно за постигането на по-единна и по-федерална Европа, която да може да използва по най-добрия начин възможностите, предлагани от четвъртата индустриална революция, изкуствения интелект и цифровизацията, и да се справи с предизвикателствата, пред които ни изправят нарастващите страхове, ксенофобията и миграцията. Трябва да се стремим към по-фокусирана и по-ефективна Европа и да „правим по-малко, но по-ефективно“. С оглед на това считам, че мотото на настоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз „Съединението прави силата“ е съвсем намясто и трябва да получи пълна подкрепа“.

За достъп до профила на г-жа Милена Ангелова натиснете тук (sg)