EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 76
Януари 2023

В този брой:

 • Финансовото измерение на равенството между половете все още не се разглежда от политиките на ЕС
 • Всяка година би трябвало да бъде Европейска година на младежта
 • ЕИСК подкрепя извършването на задължителна проверка за конкурентоспособност на политиките и регламентите на ЕС
 • Евро-средиземноморско сътрудничество след COVID-19: организациите на гражданското общество са от ключово значение за поддържане на функционирането на икономиката и обществото
Декември 2022

В този брой:

 • #COP27: Европейското гражданско общество призовава институциите и държавите — членки на ЕС, да засилят амбициите си в областта на климата
 • Ролята на ЕИСК на стратегически партньор потвърдена от нов протокол за сътрудничество между ЕИСК и Комисията
 • Мобилността следва да бъде призната за лично право
 • ЕИСК призовава за устойчива стратегия за растителните протеини и растителните масла

 

Октомври 2022

В този брой: 

 • Геополитически сътресения пред портата на Европа: гледната точка на гражданското общество
 • Награди на ЕС за биологично производство за 2022 г.: най-добрите МСП, търговец на хранителни изделия и ресторант от Германия, Белгия и Швеция
 • Мария Николопулу: Европейската седмица за равенство между половете в ЕИСК
 • Основните права и върховенството на закона: време е да се премине от препоръки към дела!
Септември 2022

В този брой:

 • Организираното гражданско общество в Европа няма да изостави Украйна
 • Юдит Форбах: Социална таксономия за устойчиви инвестиции
 • ЕИСК обяви финалистите за наградите на ЕС за биологично производство за 2022 г.!
 • Насилието над жени трябва да бъде признато за престъпление от ЕС
Юли 2022

В този брой:

 • ЕИСК събира кандидатури за Наградата за гражданското общество за 2022 г. по две теми — младежта и Украйна
 • Ключови за Европа сектори призовават ЕИСК да увеличи максимално ролята си в изготвянето на политиките
 • Конференцията за бъдещето на Европа: сега от решаващо значение са последващите действия
 • ЕИСК изразява безусловната си подкрепа за присъединяването на Украйна към ЕС
Юни 2022
 • ЕИСК предупреждава: войната в Украйна поставя ЕС пред големи предизвикателства
 • Европа трябва да се бори решително с разпространението на речта на омразата и престъпленията от омраза
 • Младите хора от Западните Балкани се нуждаят от реални политики за своето бъдеще
 • ЕИСК призовава за по-конкретни мерки за подкрепа и защита на независимите баларуски журналисти
Май 2022

В този брой:

 • ЕИСК обсъжда приоритетите на чешкото председателство на ЕС и правилния енергиен микс за бъдещето на Европа
 • ЕИСК призовава за последователни и строги санкции срещу работодателите на незаконно пребиваващи мигранти
 • Антисемитизмът е тест за европейската идея
 • Консултативната комисия по индустриални промени на ЕИСК отбелязва 20-ата си годишнина
Април 2022
 • ЕИСК показва своята солидарност и единство с Украйна
 • Членовете на ЕИСК изразяват позицията си
 • Давид Стулик: Безпрецедентна вълна от солидарност и подкрепа за Украйна
 • Тетяна Огаркова: Последната война на Владимир Путин

 

Март 2022
 • Европа не е в безопасност ако Украйна не е в безопасност и защитена
 • Развиващата се агресия, насочена към Украйна, разкрива нуждата от по-нататъшно укрепване на проекта на ЕС
 • Промишлената политика: устойчивостта трябва да върви ръка за ръка с конкурентоспособността и стратегическата автономност
 • Необходимо е да вървим заедно по този дълъг път към равенство между половете
Февруари 2022

В този брой:

 • В рамките на Европейската година на младежта (2022 г.) би трябвало да гарантираме осезаеми и трайни резултати за всички млади европейци
 • ЕИСК подкрепа приоритетите на френското председателство на Съвета
 • Наличието на достатъчно, устойчиви и достъпни качествени грижи за възрастните хора е от жизненоважно значение
 • ЕС би трябвало да се бори срещу нарушенията на върховенството на закона

 

Pages