EESC Info

Pages

Displaying 41 - 50 of 77
Май 2019

В този брой:

 • „Има много какво да се направи, за да се гарантира, че гражданите с увреждания в Европа могат да гласуват“ – интервю с Кшищоф Патер, член на ЕИСК
 • На пленарната сесия на ЕИСК бяха поканени популяризаторите на европейска гражданска инициатива „Стоп на екстремизма“
 • ЕИСК подкрепя плана за действие на ЕС за борба с дезинформацията
Април 2019
 •  Младите европейци искат насърчаване на демокрацията и гражданското участие в ЕС чрез образование и социалните медии
 • Десет години след първото си издание „Твоята Европа, твоето мнение“ е по-актуална от всякога, казва инициаторката ѝ
 • Проявата YEYS през погледа на бивши участници: едно преобразяващо преживяване
 • Цифровата история на „Твоята Европа, твоето мнение!“(Your Europe, Your Say! - YEYS)
Март 2019

В този брой:

 • „Борим се за бъдещето на всички ни“, каза Грета Тунберг, активистка за климата, пред ЕИСК
 • ЕИСК гласува в подкрепа на достоен минимален доход, подкрепен от ЕС
 • Комисар Хоган в ЕИСК: решението за бюджета на ОСП сега е в ръцете на съзаконодателите
Февруари 2019
Barnier at the EESC: The worst thing for Europe is silence
 • Мишел Барние в ЕИСК: „Най-лошото нещо за Европа е мълчанието“
 • Брексит без сделка застрашава жизнеспособността на въздухоплавателната и химическата промишленост
 • ЕИСК ще настоява за правно признаване на благотворителността в ЕС
 • Гражданското общество иска да следи по-отблизо споразуменията на ЕС за свободна търговия
Януари 2019
 • „Миналото е добър учител, но не и цел за бъдещето“;
 • Без мигранти икономическият и социален модел на Европа е в опасност, казва ЕИСК;
 • Прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда трябва да се превърне в приоритет;
 • Румънското председателство на ЕС: ново начало за европейския проект;
Януари 2019
 • Вкусовете на река Дунав — разчупваме хляб, за да разчупим преградите
 • Жени, които летят със SWANS
 • Aria Nuova: културното наследство в полза на социалното приобщаване
 • „Балкани отвъд границите“: отключване на мощта на творческия потенциал на младежта за излекуване на раните от войната
 • Safe Passage (Сигурно преминаване): да запазим жива културата на правата на човека
Ноември 2018
 • Комисар Стилианидис: rescEU е първи етап от подобряването на Механизма за гражданска защита
 • ЕИСК настоява гражданското общество да играе по-голяма роля във външната дейност на ЕС
 • 40 % от бюджета на ЕС да бъде за изменението на климата
 • От съществено значение е силна, финансово обезспечена ОСП
Октомври 2018
 • Проекти от 27 държави се конкурират за наградата на ЕИСК за гражданското общество за 2018 г.;
 • ЕИСК ще настоява за амбициозен бюджет на ЕС в размер на най-малко 1,3 % от БНД на ЕС;
 • Преодоляването на неравенството между половете в областта на цифровите технологии би повишило европейския БВП с 16 млрд. евро;
 • Правилата за защита на потребителите би трябвало едновременно да защитават потребителите и да помагат на търговците да се справят със сътресението, причинено от бурното развитие на електронната търговия в Европа;
 • Всички нелоялни търговски практики във веригата за доставки на храни трябва да бъдат забранени, а всички оператори – защитени.
Август 2018
 • Награда за гражданското общество за 2018 г.: през цялото лято ще се приемат кандидатури
 • Енергиен преход: потенциални ползи за икономиката на европейските региони
 • Европа трябва да положи повече усилия за закрила на жените с увреждания
 • ЕИСК призовава за прекратяване на приватизацията на водата
Юли 2018
 • ЕИСК навършва 60 години и поема ангажимент за решителни и далновидни действия за по-добра Европа
 • „Директните плащания трябва да се прилагат само за активните земеделски стопани“, посочва ЕИСК, като призовава за специална подкрепа за младите земеделски стопани
 • Европейският съюз не може да забрави своите ценности при разработването на изкуствен интелект, заявяват създателите на политиките на ЕС
 • 27 рециклирани бутилки за изработването на една тениска
 • Награда на ЕИСК за гражданското общество за 2018 г.: „Идентичности, европейски ценности и културно наследство в Европа“

Pages