След кризата с коронавируса: възстановяване чрез реконструкция

От Ян Диркс, член на група „Многообразие Европа“

Европейският парламент, Европейската комисия и председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, наред с останалите, подкрепят екологосъобразно възстановяване и реконструкция на ЕС след кризата с коронавируса. Лобисти на стария икономически ред, обаче, твърдят, че сега не е време за иновации, а по-скоро за инвестиране във възстановяване на старата система.

ЕИСК, със своя подкомитет „Възстановяване и реконструкция след кризата с COVID“ желаят да допринесат за обсъждането на това как ЕС и държавите членки би трябвало да действат след кризата с COVID-19. За Комитета самото наименование на подкомитета му определя програмата. Не можем просто да възстановим предишната ситуация, трябва да я преструктурираме и подобрим въз основа на защитата на правата на човека, демократичните ценности и върховенството на закона, на постигането целите за устойчиво развитие, на създаване на кръгова и устойчива икономика и на постигането на неутралност по отношение на климата в ЕС до 2050 г.

С така заявените свое виждане и план за действие, ЕИСК ще разполага с подкрепата на почти 100 организации на гражданското общество, които наскоро публикуваха петиция, в която призовават ЕС и националните лидери да посрещнат безпрецедентната криза, причинена от пандемията от COVID-19 със солидарност, смелост и иновации.

Гражданското общество отправя искане за създаването на най-голямата програма за зелени инвестиции в света, подкрепена от всички налични финансови инструменти на ЕС за финансиране на възстановяването, което да е както зелено, така и справедливо.

Вече се изготвят много планове за това къде да бъдат насочени милиардите евро, предназначени за Зеления пакт и възстановяването на икономиката. Предложението обхваща строителството, енергетиката и транспорта, общото функциониране на икономиката, земеделието и производството на храни и накрая, и най-важното – системите на здравеопазване.

Остава да се надяваме, че след като законодателите от ЕС вземат решение относно плана за възстановяване на Европа, представен от Европейската комисия, ще можем честно да заявим, че тези усилия ще ни доведат до по-устойчива, издръжлива на сътресения и справедлива Европа.