Сплотени за бъдещето на Европа: време е за действия

Солидарността и сътрудничеството в ЕС са от основно значение за даването на начален тласък на икономиката след пандемията от COVID-19. По време на изказването си на пленарната сесия през юни Лука Жайе, председател на ЕИСК, и Елиза Ферейра, европейски комисар по въпросите на сближаването и реформите, изразиха съгласие относно решаващото значение на ролята на политиката на сближаване в европейския план на Комисията за възстановяване и в преразгледаната и по-амбициозна Многогодишна финансова рамка. Те заявиха,че следващата основна стъпка е да се ускори тяхното приемане и изпълнение.

Г-н Жайе изтъкна, че ЕИСК подкрепя пакета Next Generation EU като безпрецедентен и всеобхватен план, който отправи ясно и дългоочаквано политическо послание за присъствието на Европа, както и че никой няма да бъде изоставен да се справя самостоятелно с кризата и последиците от нея.

Освен това планът отговаря на призива на ЕИСК към ЕС да направи всичко възможно за излизане от настоящата криза, като в него се подчертава, че ще успеем да преодолеем това предизвикателство само ако сме сплотени и действаме съвместно като общност с обща съдба“, заяви председателят на ЕИСК.

„ЕИСК винаги е настоявал солидарността, сближаването и устойчивостта да бъдат понятията за динамика в основата на всяко водено от ЕС възстановяване и с удоволствие отбелязваме, че всички те са в предложения от Комисията план. След като решенията вече са взети, трябва да работим за изпълнението, тъй като нуждаещите се от финансова подкрепа за възстановяване на дейността си имат нужда от нея възможно най-скоро.“

Като подчерта, че за изпълнението на плана на Комисията за възстановяване е необходима подкрепата и мобилизирането на всички участници и институции, г-жа Ферейра заяви: „Днес искам да отправя призив за действия. На първо място, призив за действия за сближаване, което е в основата на новите предложения на Комисията. Нашата политика вече е на челно място в отговора на Европа на кризата.

На второ място, призив за действия за икономическите и социалните партньори и гражданското общество. И с това имам предвид действия за партньорите и действия заедно с тях. Работата ни не е приключила. Това е само началото. Разполагаме с необходимите инструменти, сега е време за действия, които да гарантират, че оздравяването и възстановяването ще доведат до еднакви условия на конкуренция.“ (mp)