Всички институции на ЕС и държави членки следва да предприемат бързи, съгласувани и солидарни действия в отговор на пандемията от коронавирус, като приемат допълнителни мерки за насърчаване на устойчивите инвестиции с оглед на финансирането на Европейския зелен пакт, посъветва ЕИСК в наскоро приет пакет от становища.

В пакета от становища, приети на юнската пленарна сесия, ЕИСК призовава за подходящо финансиране на Европейския зелен пакт и настоява държавите членки бързо да договорят Многогодишна финансова рамка за периода 2021-2027 г., която да отговаря на амбициите на Зеления пакт.

Карлос Триас Пинто, докладчик по становището относно Плана за инвестиции във връзка с Европейския зелен пакт, заяви: „Разпространението на коронавируса ще окаже значително въздействие върху нашата икономика, върху постигането на целите за устойчиво развитие и целите на Зеления пакт и върху бюджета на ЕС. Поради това усилията за възстановяване следва да бъдат насочени именно към тези цели. Зеленият пакт трябва да стане гръбнакът на нашата икономика.“

Поради това бюджетът на ЕС за 2021-2027 г. следва да се засили, а неговият таван на разходите временно да се увеличи до 2%. Както обясни Естер Витале, докладчик по становището относно Фонда за справедлив преход и измененията на Регламента за общоприложимите разпоредби: „Бюджетът може да бъде увеличен или посредством въвеждането на нови собствени ресурси, или посредством увеличаване на вноските на държавите членки.“

Петр Захрадник, съдокладчик по двете становища, се изказа в същия дух: „Бюджетните средства за Зеления пакт в новата МФР не са достатъчни. Следващият бюджет на ЕС трябва да отговаря на амбициите на Зеления пакт и Плана за възстановяване.“ (mp)